Σπουδές μετά το Λύκειο

Αποκλειστικά για τους μαθητές των φροντιστηρίων Έλιξ

Όλες οι επιλογές και οι προοπτικές τους μαζί με πολύτιμες πληροφορίες & συμβουλές για σπουδές στο εξωτερικό, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις ειδικότητες που αντιστοιχούν σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα κ.α. στον πληρέστερο Οδηγό Σταδιοδρομίας των φροντιστηρίων μας.

Ο “Οδηγός Σταδιοδρομίας” περιέχει όλα όσα θέλει να μάθει ο μαθητής και ο υποψήφιος για:

♦  Το σύστημα Εισαγωγής στις Ανώτατες Σχολές.

♦  Τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

♦  Τις σχολές και τις βάσεις.

♦  Την εισαγωγή σε Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές και την Πυροσβεστική.

♦  Τις Σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

♦  Τα Μεταπτυχιακά.

♦  Την ορθή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού.

♦  Την επιλογή επαγγέλματος, τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις προοπτικές.

Αν δεν έχετε κωδικό εισόδου ζητήστε τον από τη γραμματεία του φροντιστηρίου.

Ενημερωθείτε τώρα για τον Οδηγό Σταδιοδρομίας Έλιξ !

os