Νέα

0

έχουν δοθεί σε μαθητές

Υποτροφίες

0

από καθηγητές των έλιξ για μαθητές των έλιξ

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

0

για μαθητές των έλιξ

Σεμινάρια Οργάνωσης Χρόνου

Είπαν για εμάς

Μάθε και αυτό...

“Τα έλιξ τα έχουν εμπιστευθεί 8000 μαθητές & οι γονείς τους!”

Ο Μανούσος Μαροπάκης σας ρώτησε! Γιατί Έλιξ;