Νέα

0

έχουν δοθεί σε μαθητές

Υποτροφίες

0

από καθηγητές των έλιξ για μαθητές των έλιξ

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

0

για μαθητές των έλιξ

Σεμινάρια Οργάνωσης Χρόνου

Είπαν για εμάς

Μάθε και αυτό...

“Τα έλιξ είναι κοντά στους Έλληνες Ομογενείς απ’ όλες τις μεριές του κόσμου! Εδώ και 18 χρόνια μαθητές και γονείς της Ομογένειας και από τις 5 ηπείρους γνώρισαν τα έλιξ, τα εμπιστεύτηκαν και πραγματοποίησαν τα όνειρά τους!”

Ο Μανούσος Μαροπάκης σας ρώτησε! Γιατί Έλιξ;