Νέα

0,2%

των μαθητών μας πέτυχαν σε

Υψηλόβαθμες σχολές

0,6%

Των σπουδαστών μας περάσανε σε σχολές

ΑΕΙ

0%

Των σπουδαστών μας περάσανε τις πανελλήνιες με

Επιτυχία

Είπαν για εμάς

Μάθε και αυτό...

“Πρέπει να μελετήσει κανείς πολλά για να ξέρει λίγα.” Montesquieu, 1689-1755, Γάλλος στοχαστής

Ο Μανούσος Μαροπάκης σας ρώτησε! Γιατί Έλιξ;