Νέα

0

έχουν δοθεί σε μαθητές

Υποτροφίες

0

από καθηγητές των έλιξ για μαθητές των έλιξ

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

0

για μαθητές των έλιξ

Σεμινάρια Οργάνωσης Χρόνου

Είπαν για εμάς

Μάθε και αυτό...

“Τα έλιξ υποστηρίζουν τη δράση και λειτουργία των ΕΛΕΠΑΠ, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Σκακιστών Τριανδρίας Ο.Σ.ΤΡΙΑ.”

Ο Μανούσος Μαροπάκης σας ρώτησε! Γιατί Έλιξ;