Νέα

0

έχουν δοθεί σε μαθητές

Υποτροφίες

0

από καθηγητές των έλιξ για μαθητές των έλιξ

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

0

για μαθητές των έλιξ

Σεμινάρια Οργάνωσης Χρόνου

Είπαν για εμάς

Μάθε και αυτό...

“Τα έλιξ υποστηρίζουν τις δράσεις και το κοινωνικό έργο της ΧΑΝΘ (Παίζω – δρω – motion, 36η Χαλκιδικιώτικη βραδιά, Πηλιορείτικη βραδιά)”

Ο Μανούσος Μαροπάκης σας ρώτησε! Γιατί Έλιξ;