Βραβευμένα Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Elix

Νέα

0,2%

των μαθητών μας πέτυχαν σε

Υψηλόβαθμες σχολές

0,6%

Των σπουδαστών μας περάσανε σε σχολές

ΑΕΙ

0%

Των σπουδαστών μας περάσανε τις πανελλήνιες με

Επιτυχία

Είπαν για εμάς

Μάθε και αυτό...

“Της παιδείας οι ρίζες είναι πικρές, μα οι καρποί γλυκοί” Αριστοτέλης

Βραβεία στα Φροντιστήρια Έλιξ! Βραβεία στη Θεσσαλονίκη!