έλιξ
και Ομογενείς

Omogeneis_Website

Ψηφιακά Μαθήματα για τους ομογενείς μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου

Τα έλιξ σε όλο τον κόσμο

Μαθήματα για Έλληνες ομογενείς με την εγγύηση των έλιξ

Μαθηματικά 4 ώρες/εβδομάδα
Φυσική 3 ώρες/εβδομάδα
Χημεία 3 ώρες/εβδομάδα
Βιολογία 3 ώρες/εβδομάδα
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2 ώρες/εβδομάδα
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 ώρες/εβδομάδα
Αρχαία Ελληνικά (άγνωστο) 3 ώρες/εβδομάδα
Αρχαία Ελληνικά (γνωστό) 2 ώρες/εβδομάδα
Ιστορία 2 ώρες/εβδομάδα
Λατινικά 3 ώρες/εβδομάδα
Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες/εβδομάδα
 • Επίλεξε το μάθημα που σε ενδιαφέρει
 • Επίλεξε τον συνδυασμό μαθημάτων που σε ενδιαφέρουν
 • Ευελιξία και αποτέλεσμα
 • Ολιγομελή τμήματα
 • Ατομικά μαθήματα
Άλγεβρα 2 ώρες/εβδομάδα
Μαθηματικά προσανατολισμού 1 ώρα/εβδομάδα
Φυσική προσανατολισμού 2 ώρες/εβδομάδα
Φυσική Λυκείου 1 ώρα/εβδομάδα
Χημεία 2 ώρες/εβδομάδα
Αρχαία Ελληνικά (άγνωστο) 3 ώρες/εβδομάδα
Λατινικά 2 ώρες/εβδομάδα
Ιστορία 2 ώρες/εβδομάδα
Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες/εβδομάδα
 • Επίλεξε το μάθημα που σε ενδιαφέρει
 • Επίλεξε τον συνδυασμό μαθημάτων που σε ενδιαφέρουν
 • Ευελιξία και αποτέλεσμα
 • Τμήματα 2-3 ατόμων
 • Ατομικά μαθήματα
Μαθηματικά 2 ώρα/εβδομάδα
Φυσική 2 ώρες/εβδομάδα
Χημεία 2 ώρες/εβδομάδα
Έκθεση 2 ώρες/εβδομάδα
Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες/εβδομάδα
 • Επίλεξε το μάθημα που σε ενδιαφέρει
 • Επίλεξε τον συνδυασμό μαθημάτων που σε ενδιαφέρουν
 • Ευελιξία και αποτέλεσμα
 • Τμήματα 2-3 ατόμων
 • Ατομικά μαθήματα

Άλλες υπηρεσίες

 • Διαγωνίσματα προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων
 • Ψηφιακά βιβλία
 • Επικοινωνία με εκπαιδευτικό ψυχολόγο
 • Οργάνωση Χρόνου
 • Έναρξη τμημάτων Ομογενών: 1 Σεπτεμβρίου
 • Λήξη τμημάτων Ομογενών: Τέλος Μαΐου