Β΄ Λυκείου | Σπουδές στα έλιξ

Το πρόγραμμα σπουδών για τη Β΄ Λυκείου

Στη Β΄ Λυκείου ανακεφαλαιώνουμε και εμβαθύνουμε βασικά σημεία που χρειάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις από την ύλη της Α΄ Λυκείου. Σπουδάζουμε σε βάθος την ύλη της Β΄ Λυκείου που χρειάζεται για τις Πανελλαδικές και ξεκινάμε την κατάλληλη στιγμή την ύλη της Γ΄ Λυκείου. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους!

  • Αφορά τις 4 ομάδες προσανατολισμού

Διδασκόμενα μαθήματα:
Αρχαία Άγνωστο
Αρχαία Γνωστό
Ιστορία
Λατινικά
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

alikeiou

Διδασκόμενα μαθήματα:
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

blikeiou

Διδασκόμενα μαθήματα
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
Άλγεβρα (προαιρετικά)

student_001

Διδασκόμενα μαθήματα
Μαθηματικά
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

student_oik-pli

Τι είναι το πρόγραμμα
Συνεχούς Ροής;

  • Η Β΄ και η Γ΄ Λυκείου στα έλιξ έχουν ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα Συνεχούς Ροής.
  • Στην Γ΄ Λυκείου η ύλη συνεχίζεται από το σημείο που σταμάτησε στο τέλος της Β΄ Λυκείου.
  • Τα τμήματα Συνεχούς Ροής είναι κλειστά και αφορούν μαθητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα των έλιξ από τη Β΄ Λυκείου.
MAZI… πάντα ΑΣΦΑΛΕΙΣ! Δράσεις των έλιξ εν μέσω Πανδημίας Δείτε εδώ
+