Β΄ Λυκείου | Σπουδές στα έλιξ

Τα Προγράμματα Σπουδών έλιξ στη Β΄ Λυκείου προετοιμάζουν τον μαθητή για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Με τον διετή κύκλο σπουδών της Συνεχούς Ροής καλύπτεται έγκαιρα το σύνολο των γνώσεων για τις Πανελλαδικές και υπάρχει άφθονος χρόνος για συνολική επανάληψη και εξάσκηση σε συνδυαστικά θέματα από όλη την ύλη.

Μαθήματα Ώρες
Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΓΝΩΣΤΟ 4
ΓΝΩΣΤΟ 1
ΙΣΤΟΡΙΑ 1
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2
ΣΥΝΟΛΟ 10 ώρες / εβδομάδα
alikeiou

Έναρξη Β΄ Λυκείου 6/9/2022

Επιπλέον επιλογές μαθημάτων:

 • Γεωμετρία: 1 ώρα / εβδομάδα
 • Άλγεβρα: 2 ώρες / εβδομάδα

Ποσοστό ύλης Πανελλαδικών που θα καλυφθεί μέχρι τον Μάιο 2023 στη Β΄ Λυκείου

Ιστορία: πάνω από 25%. Ασχολούμαστε και εξηγούμε το α΄ κεφάλαιο της Γ΄ Λυκείου και εξασκούμαστε στην ανάλυση πηγών.

Ιστορία: πάνω από 25%. Ασχολούμαστε και εξηγούμε το α΄ κεφάλαιο της Γ΄ Λυκείου και εξασκούμαστε στην ανάλυση πηγών.

Αρχαία Ελληνικά Αδίδακτο Κείμενο (Άγνωστο): 100% της Γραμματικής. 75% του Συντακτικού. Εξάσκηση στη μεθοδολογία προσέγγισης κειμένου και στα γραμματοσυντακτικά φαινόμενα.

Αρχαία Ελληνικά Διδαγμένο Κείμενο (Γνωστό): Μία από τις 6 Θεματικές Ενότητες της Γ΄ Λυκείου και το 50% της ύλης των εισαγωγών.

Λατινικά: 90% της Γραμματικής, 45% του Συντακτικού, 100% Εισαγωγής Λατινικής Λογοτεχνίας και 9 από τα 35 κείμενα ύλης Πανελλαδικών.

Ν.Ε. Γλώσσα & Λογοτεχνία: 90% της θεωρίας μέχρι το τέλος των θερινών μαθημάτων, εκμάθηση μεθοδολογίας για την παραγωγή κειμένου σε συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση, εξάσκηση στην παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου, διδασκαλία θεματικών ενοτήτων.

Βιβλία έλιξ: Β΄ Λυκείου Ανθρωπιστικές Σπουδές

Αρχαία άγνωστο Ασκήσεις Γραμματικής Αγνώστου Β΄
Αρχαία άγνωστο Βασικό Λεξιλόγιο της Αρχαίας Ελληνικής
Αρχαία άγνωστο Θέματα αττικής πεζογραφίας Β΄
Αρχαία άγνωστο Λεξικό έλιξ Αγνώστου
Αρχαία άγνωστο Στοιχεία Γραμματικής της Αρχαίας Ελληνικής
Αρχαία άγνωστο Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής
Ν.Ε. Γλώσσα Βιβλίο Θεματολογίας Β΄
Ν.Ε. Γλώσσα Θεωρία και ασκήσεις έκθεση – λογοτεχνία
Ιστορία Ιστορία, 1ο τέυχος
Λατινικά Λατινικά Β΄
Λατινικά Γραμματική – Συντακτικό

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 • Κλειστά, ολιγομελή τμήματα
 • Βιβλία έλιξ & υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαγωνίσματα προσομοίωσης
 • Πρόγραμμα Οργάνωσης Χρόνου – Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου
 • Σύμβουλος Εκπαίδευσης
 • Ενημερώνομαι – Αποφασίζω – Σπουδάζω
  • Οδηγός Σταδιοδρομίας
  • Εργαστήρι επιλογής σπουδών
  • Σεμινάριο επιλογής σπουδών
  • Ariston test
 • Μαθαίνω πώς να διαβάζω & Study tips
 • Σεμινάρια Λογικής
 • Οδηγός επανάληψης
 • Study b4 exams
 • Δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης του μαθήματος (εφόσον χρειαστεί)

Σπουδές στα έλιξ όπως πουθενά αλλού!
Γιατί σαν τα έλιξ… δεν έχει!

Κλείστε τώρα ραντεβού με Σύμβουλο ενημέρωσης!

Μαθήματα Ώρες
Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ 4
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΣΥΝΟΛΟ 12 ώρες / εβδομάδα
blikeiou

Έναρξη Β΄ Λυκείου 6/9/2022

Επιπλέον επιλογές μαθημάτων:

 • Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 ώρα / εβδομάδα
 • Γεωμετρία: 1 ώρα / εβδομάδα

Ποσοστό ύλης Πανελλαδικών που θα καλυφθεί μέχρι τον Μάιο 2023 στη Β΄ Λυκείου

Μαθηματικά: 40% της ύλης όλων των τάξεων του Λυκείου που απαιτούνται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις!

 • ΑΛΓΕΒΡΑ: Ύλη που διδάσκεται στο σχολείο.
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ: Το μάθημα αυτό έχει τριπλό σκοπό: α) την επανάληψη βασικών εννοιών από προηγούμενες τάξεις με στόχο αφενός την κάλυψη κενών και αδυναμιών από αυτές και αφετέρου την εμβάθυνση στην προηγούμενη ύλη και τη σύνδεσή της με την ύλη της Β’ και Γ’ Λυκείου, β) την υποστήριξη στην ύλη της Άλγεβρας, που είναι απαραίτητη για την ομαλή μετάβαση στην ύλη της επόμενης τάξης και γ) την εισαγωγή στην ύλη της Γ΄ Λυκείου.

Φυσική: 30% της ύλης όλων των τάξεων του Λυκείου που απαιτούνται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις!

 • ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: Διδάσκονται αναλυτικά τα κεφάλαια του σχολικού βιβλίου της Β΄ Λυκείου που συνδέονται με την ύλη των Πανελλαδικών. Στη συνέχεια ξεκινάμε την ύλη της Γ΄ Λυκείου, ολοκληρώνοντας ένα μεγάλο μέρος της μέχρι το τέλος των θερινών μαθημάτων.
 • ΦΥΣΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ: Το μάθημα αυτό έχει τριπλό σκοπό: α) την επανάληψη και εμβάθυνση της Φυσικής Α΄ Λυκείου, β) τη χρήση μαθηματικών εργαλείων και τεχνικών με στόχο τα προβλήματα φυσικής και γ) την υποστήριξη του μαθήματος της Φυσικής Γ΄ Λυκείου με την ενοποίηση όλων των προαπαιτούμενων γνώσεων του μαθήματος της Φυσικής σε ένα ενιαίο σύνολο με δομή και συνέχεια.

Χημεία: 40% της ύλης όλων των τάξεων του Λυκείου που απαιτούνται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις! Το μάθημα έχει τριπλό στόχο: α) να καλύψει βασικές έννοιες της Α΄ Λυκείου που πιθανόν και να μην έχουν διδαχθεί στην Α΄ Λυκείου, β) να καλύψει όλες τις απαραίτητες έννοιες της Χημείας Β΄ Λυκείου (αφενός απαραίτητες για τη Γ΄ Λυκείου και αφετέρου απαραίτητες για την καλή προετοιμασία του μαθητή στο σχολείο) και τέλος γ) να καλύψει μέρος της ύλης της Γ΄ Λυκείου που σχετίζεται με την ύλη της Β΄.

Ν.Ε. Γλώσσα & Λογοτεχνία: 90% της θεωρίας μέχρι το τέλος των θερινών μαθημάτων, εκμάθηση μεθοδολογίας για την παραγωγή κειμένου σε συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση, εξάσκηση στην παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου, διδασκαλία θεματικών ενοτήτων.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 • Κλειστά, ολιγομελή τμήματα
 • Βιβλία έλιξ και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαγωνίσματα προσομοίωσης
 • Πρόγραμμα Οργάνωσης Χρόνου – Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου
 • Σύμβουλος Εκπαίδευσης
 • Ενημερώνομαι – Αποφασίζω – Σπουδάζω
  • Οδηγός Σταδιοδρομίας
  • Εργαστήρι επιλογής σπουδών
  • Σεμινάριο επιλογής σπουδών
  • Ariston test
 • Μαθαίνω πώς να μαθαίνω
 • Σεμινάρια Λογικής
 • Workshop Βιολογίας
 • Οδηγός επανάληψης
 • Study b4 exams
 • Δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης του μαθήματος (εφόσον χρειαστεί)

Σπουδές στα έλιξ όπως πουθενά αλλού!
Γιατί σαν τα έλιξ… δεν έχει!

Κλείστε τώρα ραντεβού με Σύμβουλο ενημέρωσης!

Μαθήματα Ώρες
Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΦΥΣΙΚΗ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ 4
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΣΥΝΟΛΟ 10 ώρες / εβδομάδα
student_001

Έναρξη Β΄ Λυκείου 6/9/2022

Επιπλέον επιλογές μαθημάτων:

 • Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 ώρα / εβδομάδα
 • Γεωμετρία: 1 ώρα / εβδομάδα
 • Άλγεβρα: 2 ώρες / εβδομάδα

Ποσοστό ύλης Πανελλαδικών που θα καλυφθεί μέχρι τον Μάιο 2023 στη Β΄ Λυκείου

Βιολογία: 40% της ύλης που απαιτείται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις!
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ύλη διδάσκεται πολύ αναλυτικά, με τα απαραίτητα επαναληπτικά μαθήματα εμβάθυνσης και πάρα πολλές ασκήσεις. Στο πλαίσιο του μαθήματος της Βιολογίας Β΄ Λυκείου ο μαθητής των έλιξ διδάσκεται επίσης τις γνώσεις Χημείας που είναι απαραίτητες για την κατανόηση της Βιολογίας.

Φυσική: 30% της ύλης όλων των τάξεων του Λυκείου που απαιτούνται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις!

 • ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: Διδάσκονται αναλυτικά τα κεφάλαια του σχολικού βιβλίου της Β΄ Λυκείου που συνδέονται με την ύλη των Πανελλαδικών. Στη συνέχεια ξεκινάμε την ύλη της Γ΄ Λυκείου, ολοκληρώνοντας ένα μεγάλο μέρος της μέχρι το τέλος των θερινών μαθημάτων.
 • ΦΥΣΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ: Το μάθημα αυτό έχει τριπλό σκοπό: α) την επανάληψη και εμβάθυνση της Φυσικής της Α΄ Λυκείου, β) τη χρήση μαθηματικών εργαλείων και τεχνικών με στόχο τα προβλήματα φυσικής και γ) την υποστήριξη του μαθήματος της Φυσικής Γ΄ Λυκείου με την ενοποίηση όλων των προαπαιτούμενων γνώσεων του μαθήματος της Φυσικής σε ένα ενιαίο σύνολο με δομή και συνέχεια.

Χημεία: 40% της ύλης όλων των τάξεων του Λυκείου που απαιτούνται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις! Το μάθημα έχει τριπλό στόχο: α) να καλύψει βασικές έννοιες της Α΄ Λυκείου που πιθανόν και να μην έχουν διδαχθεί στην Α΄ Λυκείου, β) να καλύψει όλες τις απαραίτητες έννοιες της Χημείας Β΄ Λυκείου (αφενός απαραίτητες για τη Γ΄ Λυκείου και αφετέρου απαραίτητες για την καλή προετοιμασία του μαθητή στο σχολείο) και τέλος γ) να καλύψει μέρος της ύλης της Γ΄ Λυκείου που σχετίζεται με την ύλη της Β΄.

Ν.Ε. Γλώσσα & Λογοτεχνία: 90% της θεωρίας μέχρι το τέλος των θερινών μαθημάτων, εκμάθηση μεθοδολογίας για την παραγωγή κειμένου σε συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση, εξάσκηση στην παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου, διδασκαλία θεματικών ενοτήτων.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 • Κλειστά, ολιγομελή τμήματα
 • Βιβλία έλιξ και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαγωνίσματα προσομοίωσης
 • Πρόγραμμα Οργάνωσης Χρόνου – Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου
 • Σύμβουλος Εκπαίδευσης
 • Ενημερώνομαι – Αποφασίζω – Σπουδάζω
  • Οδηγός Σταδιοδρομίας
  • Εργαστήρι επιλογής σπουδών
  • Σεμινάριο επιλογής σπουδών
  • Ariston test
 • Μαθαίνω πώς να μαθαίνω
 • Σεμινάρια Λογικής
 • Workshop Βιολογίας
 • Οδηγός επανάληψης
 • Study b4 exams
 • Δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης του μαθήματος (εφόσον χρειαστεί)

Σπουδές στα έλιξ όπως πουθενά αλλού!
Γιατί σαν τα έλιξ… δεν έχει!

Κλείστε τώρα ραντεβού με Σύμβουλο ενημέρωσης!

Μαθήματα Ώρες
Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΑΕΠΠ 1
ΑΟΘ 1
ΣΥΝΟΛΟ 8 ώρες / εβδομάδα
student_oik-pli

Έναρξη Β΄ Λυκείου 6/9/2022

Επιπλέον επιλογές μαθημάτων:

 • Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 ώρα / εβδομάδα
 • Γεωμετρία: 1 ώρα / εβδομάδα
 • Φυσική προσανατολισμού: 1 ώρα/ εβδομάδα

Ποσοστό ύλης Πανελλαδικών που θα καλυφθεί μέχρι τον Μάιο 2023 στη Β΄ Λυκείου

Μαθηματικά: 40% της ύλης όλων των τάξεων του Λυκείου που απαιτούνται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις!

 • ΑΛΓΕΒΡΑ: Ύλη που διδάσκεται στο σχολείο.
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ: Το μάθημα αυτό έχει τριπλό σκοπό: α) την επανάληψη βασικών εννοιών από προηγούμενες τάξεις με στόχο αφενός την κάλυψη κενών και αδυναμιών από αυτές και αφετέρου την εμβάθυνση στην προηγούμενη ύλη και τη σύνδεσή της με την ύλη της Β’ και Γ’ Λυκείου, β) την υποστήριξη στην ύλη της Άλγεβρας, που είναι απαραίτητη για την ομαλή μετάβαση στην ύλη της επόμενης τάξης και γ) την εισαγωγή στην ύλη της Γ΄ Λυκείου.

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον): 25% της ύλης που απαιτείται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις! Στα έλιξ η ύλη που διδάσκεται στο μάθημα της Πληροφορικής στη Β΄ Λυκείου δεν ταυτίζεται με την ύλη της Β΄ Λυκείου του σχολείου.  Το πρόγραμμα σπουδών των έλιξ προβλέπει κάλυψη της ύλης της Γ΄ Λυκείου, καθώς και κάλυψη κενών πρακτικής αριθμητικής προηγούμενων τάξεων .

ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας): 35% της ύλης που απαιτείται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις! Καλύπτονται τα 2 πρώτα κεφάλαια του σχολικού βιβλίου της Γ΄ Λυκείου, σε συνδυασμό με το 1ο τεύχος του Βιβλίου έλιξ.

Ν.Ε. Γλώσσα & Λογοτεχνία: 90% της θεωρίας μέχρι το τέλος των θερινών μαθημάτων, εκμάθηση μεθοδολογίας για την παραγωγή κειμένου σε συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση, εξάσκηση στην παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου, διδασκαλία θεματικών ενοτήτων.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 • Κλειστά, ολιγομελή τμήματα
 • Βιβλία έλιξ και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαγωνίσματα προσομοίωσης
 • Πρόγραμμα Οργάνωσης Χρόνου – Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου
 • Σύμβουλος Εκπαίδευσης
 • Ενημερώνομαι – Αποφασίζω – Σπουδάζω
  • Οδηγός Σταδιοδρομίας
  • Εργαστήρι επιλογής σπουδών
  • Σεμινάριο επιλογής σπουδών
  • Ariston test
 • Μαθαίνω πώς να μαθαίνω
 • Σεμινάρια Λογικής
 • Workshop Βιολογίας
 • Οδηγός επανάληψης
 • Study b4 exams
 • Δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης του μαθήματος (εφόσον χρειαστεί)

Σπουδές στα έλιξ όπως πουθενά αλλού!
Γιατί σαν τα έλιξ… δεν έχει!

Κλείστε τώρα ραντεβού με Σύμβουλο ενημέρωσης!

MAZI… πάντα ΑΣΦΑΛΕΙΣ! Δράσεις των έλιξ εν μέσω Πανδημίας Δείτε εδώ
+