Β΄ Λυκείου | Σπουδές στα έλιξ

Τα Προγράμματα Σπουδών έλιξ στη Β΄ Λυκείου προετοιμάζουν τον μαθητή για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Με τον διετή κύκλο σπουδών της Συνεχούς Ροής καλύπτεται έγκαιρα το σύνολο των γνώσεων για τις Πανελλαδικές και υπάρχει άφθονος χρόνος για συνολική επανάληψη και εξάσκηση σε συνδυαστικά θέματα από όλη την ύλη.

Μαθήματα Ώρες
Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΓΝΩΣΤΟ 4
ΓΝΩΣΤΟ 1
ΙΣΤΟΡΙΑ 1
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2
ΣΥΝΟΛΟ 10 ώρες / εβδομάδα
alikeiou

Έναρξη Β΄ Λυκείου 4/9/2023

Επιπλέον επιλογές μαθημάτων:

 • Γεωμετρία: 1 ώρα / εβδομάδα
 • Άλγεβρα: 2 ώρες / εβδομάδα

Βιβλία έλιξ: Β΄ Λυκείου Ανθρωπιστικές Σπουδές

Αρχαία άγνωστο Ασκήσεις Γραμματικής Αγνώστου Β΄
Αρχαία άγνωστο Βασικό Λεξιλόγιο της Αρχαίας Ελληνικής
Αρχαία άγνωστο Θέματα αττικής πεζογραφίας Β΄
Αρχαία άγνωστο Λεξικό έλιξ Αγνώστου
Αρχαία άγνωστο Στοιχεία Γραμματικής της Αρχαίας Ελληνικής
Αρχαία άγνωστο Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής
Ν.Ε. Γλώσσα Βιβλίο Θεματολογίας Β΄
Ν.Ε. Γλώσσα Θεωρία και ασκήσεις έκθεση – λογοτεχνία
Ιστορία Ιστορία, 1ο τέυχος
Λατινικά Λατινικά Β΄
Λατινικά Γραμματική – Συντακτικό

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 • Κλειστά, ολιγομελή τμήματα
 • Βιβλία έλιξ & υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαγωνίσματα προσομοίωσης
 • Πρόγραμμα Οργάνωσης Χρόνου – Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου
 • Σύμβουλος Εκπαίδευσης
 • Ενημερώνομαι – Αποφασίζω – Σπουδάζω
  • Οδηγός Σταδιοδρομίας
  • Εργαστήρι επιλογής σπουδών
  • Σεμινάριο επιλογής σπουδών
  • Ariston test
 • Μαθαίνω πώς να διαβάζω & Study tips
 • Σεμινάρια Λογικής
 • Οδηγός επανάληψης
 • Study b4 exams
 • Δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης του μαθήματος (εφόσον χρειαστεί)

Σπουδές στα έλιξ όπως πουθενά αλλού!
Γιατί σαν τα έλιξ… δεν έχει!

Κλείστε τώρα ραντεβού με Σύμβουλο ενημέρωσης!

Μαθήματα Ώρες
Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ 4
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΣΥΝΟΛΟ 12 ώρες / εβδομάδα
blikeiou

Έναρξη Β΄ Λυκείου 5/9/2023

Επιπλέον επιλογές μαθημάτων:

 • Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 ώρες / εβδομάδα
 • Γεωμετρία: 1 ώρα / εβδομάδα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 • Κλειστά, ολιγομελή τμήματα
 • Βιβλία έλιξ και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαγωνίσματα προσομοίωσης
 • Πρόγραμμα Οργάνωσης Χρόνου – Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου
 • Σύμβουλος Εκπαίδευσης
 • Ενημερώνομαι – Αποφασίζω – Σπουδάζω
  • Οδηγός Σταδιοδρομίας
  • Εργαστήρι επιλογής σπουδών
  • Σεμινάριο επιλογής σπουδών
  • Ariston test
 • Μαθαίνω πώς να μαθαίνω
 • Σεμινάρια Λογικής
 • Workshop Βιολογίας
 • Οδηγός επανάληψης
 • Study b4 exams
 • Δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης του μαθήματος (εφόσον χρειαστεί)

Σπουδές στα έλιξ όπως πουθενά αλλού!
Γιατί σαν τα έλιξ… δεν έχει!

Κλείστε τώρα ραντεβού με Σύμβουλο ενημέρωσης!

Μαθήματα Ώρες
Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΦΥΣΙΚΗ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ 4
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΣΥΝΟΛΟ 10 ώρες / εβδομάδα
student_001

Έναρξη Β΄ Λυκείου 4/9/2023

Επιπλέον επιλογές μαθημάτων:

 • Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 ώρες / εβδομάδα
 • Γεωμετρία: 1 ώρα / εβδομάδα
 • Άλγεβρα: 2 ώρες / εβδομάδα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 • Κλειστά, ολιγομελή τμήματα
 • Βιβλία έλιξ και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαγωνίσματα προσομοίωσης
 • Πρόγραμμα Οργάνωσης Χρόνου – Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου
 • Σύμβουλος Εκπαίδευσης
 • Ενημερώνομαι – Αποφασίζω – Σπουδάζω
  • Οδηγός Σταδιοδρομίας
  • Εργαστήρι επιλογής σπουδών
  • Σεμινάριο επιλογής σπουδών
  • Ariston test
 • Μαθαίνω πώς να μαθαίνω
 • Σεμινάρια Λογικής
 • Workshop Βιολογίας
 • Οδηγός επανάληψης
 • Study b4 exams
 • Δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης του μαθήματος (εφόσον χρειαστεί)

Σπουδές στα έλιξ όπως πουθενά αλλού!
Γιατί σαν τα έλιξ… δεν έχει!

Κλείστε τώρα ραντεβού με Σύμβουλο ενημέρωσης!

Μαθήματα Ώρες
Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΑΕΠΠ 1
ΑΟΘ 1
ΣΥΝΟΛΟ 8 ώρες / εβδομάδα
student_oik-pli

Έναρξη Β΄ Λυκείου 4/9/2023

Επιπλέον επιλογές μαθημάτων:

 • Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 ώρες / εβδομάδα
 • Γεωμετρία: 1 ώρα / εβδομάδα
 • Φυσική προσανατολισμού: 1 ώρα/ εβδομάδα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 • Κλειστά, ολιγομελή τμήματα
 • Βιβλία έλιξ και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαγωνίσματα προσομοίωσης
 • Πρόγραμμα Οργάνωσης Χρόνου – Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου
 • Σύμβουλος Εκπαίδευσης
 • Ενημερώνομαι – Αποφασίζω – Σπουδάζω
  • Οδηγός Σταδιοδρομίας
  • Εργαστήρι επιλογής σπουδών
  • Σεμινάριο επιλογής σπουδών
  • Ariston test
 • Μαθαίνω πώς να μαθαίνω
 • Σεμινάρια Λογικής
 • Workshop Βιολογίας
 • Οδηγός επανάληψης
 • Study b4 exams
 • Δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης του μαθήματος (εφόσον χρειαστεί)

Σπουδές στα έλιξ όπως πουθενά αλλού!
Γιατί σαν τα έλιξ… δεν έχει!

Κλείστε τώρα ραντεβού με Σύμβουλο ενημέρωσης!