Εκτίμηση βάσεων 2016

Τα έλιξ σε συνεργασία με τον εγκυρότερο Έλληνα αναλυτή Στράτο Στρατηγάκη,

παρουσιάζουν ΠΡΩΤΟΙ την εκτίμηση για την διαμόρφωση των βάσεων του 2016!

Δείτε εδώ