Διαγωνισμός έλιξ – The Best

Και φέτος οι μαθητές μας βραβεύτηκαν στον διαγωνισμό των έλιξ The Best γιατί εφαρμόζουν μεθόδους που θα τους οδηγήσουν στο στόχο τους.

Οι βραβεύσεις όμως δεν τελειώνουν εδώ!

Το αποτέλεσμα των εξετάσεων θα τους βραβεύσει ξανά!