Επιβραβεύοντας την αριστεία

Κατά τη τελευταία τετραετία, στα Έλιξ επιλέξαμε να επιβραβεύσουμε τους άριστους διδασκομένους παρέχοντας τριάντα υποτροφίες. Οι υποτροφίες αφορούν στους απόφοιτους της Α’ Λυκείου που θα φοιτήσουν στη Β’.

Οι υποτροφίες που προσφέρουμε:

♦ υποκινούν την επιθυμία των μαθητών για διάκριση και αναγνώριση

♦ ενισχύουν τις ικανότητες τους σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον

♦ επιβραβεύουν και ενθαρρύνουν περαιτέρω τις υψηλές επιδόσεις των μαθητών

Τα συστήματα αξιολόγησης και κατ’ επέκταση οι διαγωνιστικές εξετάσεις αποτελούν άλλωστε την καθιερωμένη μέθοδο όχι μόνο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και για την είσοδο στην αγορά εργασίας.

Συνεπώς, η συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό αυτό τους εξοικειώνει με την διαδικασία των εξετάσεων.

Η οργάνωση της διαδικασίας του διαγωνισμού, ο ίδιος ο διαγωνισμός καθώς και η διόρθωση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων είναι προσεκτικά οργανωμένη από τα φροντιστήρια Έλιξ.

Επιδίωξη είναι η απόλυτη διαφάνεια και η αξιοκρατία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.