Το μάθημα

Οι καλύτεροι καθηγητές της Θεσσαλονίκης, εφαρμόζουν το καλύτερο σύστημα εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Καθηγητές

♦  Έμπειροι στα αντικείμενά τους, σε νέες μεθόδους διδασκαλίας και στην εφαρμογή των συστημάτων έλιξ

♦  Συμμετέχουν κάθε χρόνο σε σεμινάρια γνωστικού και παιδαγωγικού περιεχομένου

♦  Είναι ικανοί στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση του κάθε μαθητή ξεχωριστά

♦  Αξιολογούνται σε ετήσια βάση από τους μαθητές τους με σκοπό την προσωπική τους βελτίωση

♦  Συνεργάζονται με τους συναδέλφους της ίδιας ειδικότητας και ακολουθούν κοινό πρόγραμμα σπουδών

♦  Το επιστημονικό τους έργο συντονίζεται και υποβοηθείται από τον Υπεύθυνο του κάθε μαθήματος

♦  Είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

 

Μάθημα σε ομάδα

♦  Ομοιογενή, κλειστά τμήματα με καθορισμένο – συμφωνημένο αριθμό μαθητών

♦  Διαγνωστικά τεστ κατάταξης για τη διασφάλιση της ομοιογένειας

♦  Με όλους τους μαθητές στο πρώτο θρανίο. Η κάθε αίθουσα έχει ένα κεντρικό τραπέζι για τους μαθητές που βοηθά στη συνεργασία, στην αλληλεπίδραση και στην ομαδική δουλειά

♦  Καθορισμένος και οργανωμένος τρόπος μαθήματος:

θεωρία

μεθοδολογία

λυμένα παραδείγματα

ασκήσεις προς λύση

♦  Καθορισμένος και οργανωμένος τρόπος εξέτασης

♦  Οδηγίες για τον τρόπο μελέτης του κάθε μαθήματος από τους αντίστοιχους καθηγητές

♦  Οδηγίες για την οργάνωση του τετραδίου και των αποριών των μαθητών