Εκπαιδευτικό υλικό

Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού στα έλιξ είναι οργανωμένο, ολοκληρωμένο και δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζεται με τα σχολικά βιβλία. Σκοπός είναι η κάλυψη των διαφορετικών αναγκών του μαθητή στην κάθε περίοδο της σχολικής χρονιάς.


Το εκπαιδευτικό υλικό έλιξ αποτελείται από:

Βιβλία έλιξ: Τα Βιβλία έλιξ είναι ολοκληρωμένα και προσαρμοσμένα στις νεότερες εξελίξεις και απαιτήσεις. Ανανεώνονται κάθε χρόνο και συγγράφονται με γνώμονα την εναρμόνισή τους με τα σχολικά βιβλία. Περιέχουν θεωρία- μεθοδολογία- λυμένες ασκήσεις- ασκήσεις προς λύση για την κάθε ενότητα της ύλης. Τα Βιβλία έλιξ είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των μαθητών μας, καθώς παρέχονται αποκλειστικά σε αυτούς, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Λύσεις ασκήσεων Βιβλίων έλιξ: Παρέχονται στους μαθητές μας οι αναλυτικές και πλήρεις λύσεις όλων των ασκήσεων των Βιβλίων έλιξ.

Θεματικά διαγνωστικά τεστ: Όλοι οι μαθητές των έλιξ, αμέσως μετά την εγγραφή τους, γράφουν διαγνωστικό θεματικό τεστ στα μαθήματα εμβάθυνσης, σε γνώσεις υποδομής των προηγούμενων τάξεων. Στη συνέχεια, λαμβάνουν προσωπικό ποιοτικό report όπου αναφέρονται τα κενά τους και προτείνονται τρόποι βελτίωσης.

Διαγωνίσματα προσομοίωσης: Τρίωρη εξέταση των μαθητών σε συνθήκες εξετάσεων. Αναλυτική παρουσίαση των λύσεων από τον κάθε καθηγητή εντός τάξης και καθοδήγηση του κάθε μαθητή ξεχωριστά (επισήμανση αδυναμιών, απάντηση της κάθε απορίας)

Τεστ: Προγραμματισμένα τεστ σε μικρές ενότητες ύλης ή στο μάθημα της ημέρας

Κουίζ: Ηλεκτρονικά κουίζ όλων των μαθημάτων για εξάσκηση και επανάληψη των μαθητών. Αυτόματη διόρθωση και επισήμανση των λανθασμένων απαντήσεων

Τράπεζα θεμάτων έλιξ: Ασκήσεις και τρίωρα διαγωνίσματα για όλα τα μαθήματα. Παρέχονται για επιπλέον εξάσκηση στους μαθητές