Ο μαθητής και το μάθημα

Στα έλιξ δημιουργείται μια νέα σχέση του μαθητή με την εκπαίδευση. Προωθείται η κριτική σκέψη, η οργάνωση προτεραιοτήτων και η λήψη αποφάσεων. Ο μαθητής εκπαιδεύεται στον τρόπο μελέτης κι έτσι αποφεύγεται η αποστήθιση και η «υπερ-διδασκαλία».

Ο κάθε μαθητής στα έλιξ:

♦ Παίρνει άμεσα απαντήσεις στα ερωτήματα «Ποια είναι τα κενά μου;», «Πώς μπορώ να τα καλύψω;»

♦ Γίνεται μέλος μιας ομοιογενούς, κλειστής ομάδας που αποτελείται από καθορισμένο αριθμό μαθητών

♦ Κάθεται πάντα στο «πρώτο θρανίο». Η κάθε αίθουσα έχει ένα κεντρικό τραπέζι για τους μαθητές που βοηθά στη συνεργασία, την αλληλεπίδραση και την ομαδικότητα

♦ Συνεργάζεται με τους συμμαθητές και τους καθηγητές του – Διαρκής ανατροφοδότηση και ευγενής άμιλλα εντός της ομάδας

♦ Παίρνει απαντήσεις σε όλες τις απορίες του

♦ Αξιοποιεί το σύνολο των Βιβλίων έλιξ και των σχολικών βιβλίων

♦ Εκπαιδεύεται βήμα- βήμα στον τρόπο μελέτης και την οργάνωση τετραδίου του κάθε μαθήματος

♦ Αξιολογείται και βελτιώνεται

♦ Εκπαιδεύεται στην εργασία σε ηλεκτρονικό περιβάλλον

θεωρία

μεθοδολογία

λυμένα παραδείγματα

ασκήσεις προς λύση