Τα διαπιστευτήριά μας!

22 χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας
Βραβευμένα Εκπαιδευτικά Συστήματα

  • 15 χρόνια χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έλιξ
  • 9 χρόνια εμπειρία σε ψηφιακά μαθήματα
  • ΣΗΜΕΡΑ: πρωτοπόροι στην εφαρμογή του blended learning!
award_elix-01

Στα έλιξ συνδυάζουμε την αναγνωρισμένη εκπαιδευτική αξία με την πολυετή ψηφιακή κουλτούρα και τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν!

Περισσότεροι από 11.000 επιτυχόντες – νέοι επιστήμονες στα 23 χρόνια λειτουργίας μας.

Τα τελευταία 10 χρόνια (2013-2022):

  • 472 επιτυχόντες σε υψηλόβαθμες Σχολές Υγείας
  • 406 επιτυχόντες σε υψηλόβαθμες Ανθρωπιστικές Σχολές
  • 585 επιτυχόντες σε υψηλόβαθμες Θετικές Σχολές
  • 340 επιτυχόντες σε υψηλόβαθμες Σχολές Οικονομίας & Πληροφορικής