Τι είναι

e-quiz έλιξ!

Η πλειοψηφία των μαθητών είναι πλέον εξοικειωμένη με την τεχνολογία και η χρήση του διαδικτύου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Έτσι κι εμείς στα έλιξ, επιδιώκοντας να εναρμονιστούμε με τα τεχνολογικά trends και να κάνουμε την διαδικασία μάθησης πιο διασκεδαστική και διαδραστική, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε e-quiz για όλα τα μαθήματα. Συγκεκριμένα, τα e-quiz περιέχουν ερωτήσεις όλων των τύπων οι οποίες διατυπώνονται ανά κεφάλαιο. Η βαθμολόγηση του e-quiz και η επισήμανση των λαθών γίνεται αυτόματα με αποτέλεσμα να διευκολύνεται και να επιταχύνεται η διαδικασία της μάθησης.

Τα e-quiz αυτά αποτελούν μια πρωτότυπη δημιουργία των καθηγητών των έλιξ και είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των έλιξ. 

Ο κάθε μαθητής, λοιπόν, έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί από το smartphone του ή τον υπολογιστή του και να λύσει όποιο e-quiz επιλέξει!

e-quiz έλιξ


Ποια είναι τα οφέλη για τους μαθητές των έλιξ από την χρήση των e-quiz;

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, μερικά από τα οφέλη των quiz είναι:

✔️ Εξάσκηση και εξοικείωση με την ύλη, χωρίς το άγχος της αξιολόγησης που προκύπτει από ένα τυπικό διαγώνισμα.

✔️ Άμεση διαπίστωση των κενών στην κατανόηση της ύλης.

✔️ Βελτίωση της συγκράτησης των πληροφοριών στη μακρόχρονη μνήμη.

✔️ Αναγνώριση του πραγματικού επιπέδου και της επάρκειας των διαθέσιμων γνώσεων.

✔️ Συσχέτιση με την επίτευξη υψηλότερων βαθμολογιών σε επίσημα διαγωνίσματα.