Ενημέρωση γονέων

Η πρώτη επαφή ξεκινάει με τη γνωριμία γονέων- καθηγητών. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η επικοινωνία με τους γονείς πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής, πλήρης και έγκαιρη ενημέρωση.


Οι γονείς των μαθητών έλιξ:

➔Γνωρίζουν τους καθηγητές του παιδιού τους από την αρχή του προγράμματος

➔ Ενημερώνονται από τους διδάσκοντες καθηγητές και τους συμβούλους Οργάνωσης Χρόνου σε προγραμματισμένες συναντήσεις μέσα στη χρονιά

➔ Ενημερώνονται για την πορεία εφαρμογής των συστημάτων έλιξ

➔ Έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έλιξ (Parent Portal) και στις ηλεκτρονικές αξιολογήσεις των μαθητών από τους καθηγητές τους

➔ Ενημερώνονται σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των εργασιών από τον μαθητή

➔ Συμμετέχουν σε σεμινάρια ανά τάξη στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενημερώνομαι- Αποφασίζω- Σπουδάζω»

➔ Ενημερώνονται από ειδικούς για θέματα μαθησιακών δυσκολιών ή για θέματα που αφορούν στους εφήβους