Η επανάληψη στα έλιξ

Τα συστήματα της επανάληψης ξεκινούν με την έναρξη της φοίτησης των μαθητών μας και διαρκούν μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Στα έλιξ δεν περιοριζόμαστε στην απλή παραδοχή της αξίας της επανάληψης.

Για εμάς η επανάληψη είναι οργανικό και οργανωμένο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.


Τα συστήματα επανάληψης έλιξ:

➔ Επαναληπτικά Βιβλία έλιξ

➔ 4 μήνες επανάληψης πριν τις Πανελλαδικές εξετάσεις, με αναλυτικό πρόγραμμα

➔ elix Revision Guide / Οδηγός Επανάληψης έλιξ

➔ Επαναληπτικές Παρουσιάσεις

➔ Επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης

➔ Study B4 exams

➔ Ηλεκτρονικά επαναληπτικά κουίζ