Εργαλεία Μελέτης έλιξ

Πρόγραμμα των έλιξ που αποτελείται από διακριτά μέρη και έχει στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των μαθητών και την εκπαίδευσή τους στη χρήση βοηθητικών μεθόδων κατά τη διάρκεια της μελέτης τους.
Οι μαθητές των έλιξ παρακολουθούν σεμινάρια και εκπαιδεύονται στη χρήση των Εργαλείων Μελέτης έλιξ μέσα στην τάξη, με την καθοδήγηση των καθηγητών τους.
Οι μαθητές του φροντιστηρίου που χρησιμοποιούν τα Εργαλεία Μελέτης έλιξ βραβεύονται στον διαγωνισμό The Best. Μαθαίνουν να οργανώνονται, να εμπνέονται και… να διακρίνονται!

Οι μαθητές ρωτούν… τα Εργαλεία Μελέτης των έλιξ απαντούν!

➔ Ποιος είναι ο μαθησιακός μου τύπος και πώς μπορώ να βελτιώσω τη μελέτη μου;

Όλοι οι μαθητές των έλιξ γνωρίζουν τον μαθησιακό τους τύπο και με βάση αυτόν εκπαιδεύονται στην πιο αποδοτική μελέτη στο σπίτι.


➔ Πώς διαβάζω μάθημα με κείμενο με σκοπό την απομνημόνευσή του;

Η απομνημόνευση είναι το τελευταίο στάδιο κατάκτησης ενός κειμένου (π.χ. μιας σελίδας Ιστορίας ή της θεωρίας στα Μαθηματικά). Για να φτάσουμε στην απομνημόνευση προηγούνται άλλα βήματα. Οι μαθητές των έλιξ καθοδηγούνται στο κάθε βήμα έτσι ώστε η μελέτη τους να είναι η αποδοτικότερη!


➔ Πώς οργανώνω και πώς διατυπώνω τις απορίες μου;

Οι απορίες είναι θησαυρός γνώσης και τροφή για προβληματισμό. Οι μαθητές μας οργανώνουν τις απορίες τους στο κάθε μάθημα, τις συζητούν με τον καθηγητή τους, ακούν τις απορίες των συμμαθητών τους και βραβεύονται για τις πιο εύστοχες και βοηθητικές απορίες!


Πώς κρατώ σωστές σημειώσεις;

Παίρνοντας ως παράδειγμα μεθόδους σημειώσεων που χρησιμοποιούνται στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, οι μαθητές των έλιξ εκπαιδεύονται στην οργάνωση των τετραδίων τους και των σημειώσεών τους και βραβεύονται γι’ αυτό!


➔ Πώς σχεδιάζω έναν ολοκληρωμένο mind map;

Mind map είναι μια γραφική μέθοδος αποθήκευσης, ιεράρχησης και οργάνωσης των πληροφοριών, όπου χρησιμοποιούνται λέξεις και εικόνες- κλειδιά. Η αποτελεσματικότητα του mind map έγκειται στο δυναμικό σχήμα του, το οποίο έχει μελετηθεί ώστε να ενθαρρύνει τον εγκέφαλο να λειτουργεί γρήγορα και δυναμικά.
Mind maps μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο διάβασμα, στις επαναλήψεις, στις σημειώσεις μέσα στην τάξη και στον προγραμματισμό των εξετάσεων.