Τα τελευταία δεκαεπτά χρόνια στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Έλιξ προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για τις πανελλαδικές εξετάσεις με υπευθυνότητα και συνέπεια. Στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας βρίσκεται η αντίληψη ότι οι μαθητές επιζητούν:

♦  την εισαγωγή στη σχολή επιλογής τους

♦  τη δυνατότητα να κάνουν καλές σπουδές

♦  την επαγγελματική τους διέξοδο και ανάπτυξη

Όλα τα παραπάνω απαιτούν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, που καλλιεργούνται από νωρίς.

Συμβαδίζοντας, λοιπόν, με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας, στα Φροντιστήρια Έλιξ δημιουργήσαμε ένα καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικών δράσεων το οποίο ενισχύει και προετοιμάζει τον κάθε μαθητή για τη βέλτιστη απόδοσή του στις πανελλήνιες εξετάσεις αλλά και μετέπειτα, στην φοιτητική και επαγγελματική του πορεία.

Στα Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Έλιξ , συνδυάζοντας δοκιμασμένες μεθόδους εκπαίδευσης με σύγχρονους τρόπους μάθησης, όραμά μας είναι η προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας, ο εμπλουτισμός της μαθησιακής εμπειρίας και η διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων ικανών να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας

Τα συστήματα των Φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης  Έλιξ

Οι διδακτικές προσεγγίσεις, οι εκπαιδευτικές δεξιότητες των καθηγητών, οι γνώσεις και η κατάρτισή τους, οι διαθέσιμοι υλικοτεχνικοί πόροι συντονίζονται και εναρμονίζονται με ένα τρόπο μεθοδικό και στοχευμένο. Τα συστήματα των Φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης  Έλιξ συνεπώς αποτελούν ένα σύνολο στοιχειών τα οποία συνδέονται μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν διαμορφώνοντας μία συνεκτική και αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία.

 

 

Σε μια περίοδο συρρίκνωσης της αγοράς της ιδιωτικής εκπαίδευσης και υποβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών, επιλέξαμε να αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες, διεκδικώντας εκείνο το πλεονέκτημα που εδράζεται στην ποιότητα.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των εκπαιδευτικών μας συστημάτων εξυπηρετεί τον βασικό σκοπό της εισαγωγής των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ταυτόχρονα,  εμπλουτίζει το αυριανό ανθρώπινο δυναμικό και ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του.