Το Φροντιστήριο είναι το δεύτερο σπίτι του μαθητή.

Οι καθηγητές

♦  Είναι έμπειροι στα αντικείμενά τους, στις νέες μεθόδους διδασκαλίας και στην εφαρμογή των συστημάτων έλιξ

♦  Συμμετέχουν κάθε χρόνο σε σεμινάρια γνωστικού και παιδαγωγικού περιεχομένου

♦  Είναι ικανοί στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση του κάθε μαθητή ξεχωριστά

♦  Αξιολογούνται σε ετήσια βάση και από τους μαθητές τους με σκοπό την προσωπική τους βελτίωση

♦  Συνεργάζονται με τους συναδέλφους της ίδιας ειδικότητας και ακολουθούν κοινό πρόγραμμα σπουδών

♦  Το επιστημονικό τους έργο συντονίζεται και υποβοηθείται από τον Υπεύθυνο του κάθε μαθήματος

♦  Είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

 

Οι επικεφαλής μαθημάτων και συστημάτων

Υπεύθυνοι μαθημάτων

Έχουν την επιστημονική εποπτεία των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, των Βιβλίων έλιξ και των διαγωνισμάτων.

Υπεύθυνοι συστημάτων

Σχεδιάζουν, οργανώνουν, εφαρμόζουν και παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά συστήματα έλιξ:

♦  Οργάνωση Χρόνου

♦  Εργαλεία Μελέτης

♦  Μαθαίνω πώς να Μαθαίνω

♦  Ηλεκτρονικά συστήματα

♦  Υπεύθυνοι τμημάτων

 

Οι άνθρωποι της διοίκησης

♦  Οργανώνουν προγράμματα και μεριμνούν για την εφαρμογή τους

♦  Νοιάζονται για το κάθε παιδί ξεχωριστά

♦  Εξυπηρετούν με διάθεση μαθητές και γονείς

Όλοι οι άνθρωποι των έλιξ ανήκουμε σε μια συντονισμένη και οργανωμένη ομάδα που χαρακτηρίζεται από συνεργασία και πίστη στο στόχο και στο έργο μας.

 

Περιβάλλον εκπαίδευσης- Οι χώροι των έλιξ

 Το φροντιστήριο είναι το δεύτερο σπίτι των μαθητών μας. Οι χώροι μας είναι σχεδιασμένοι με τέτοιον τρόπο ώστε να δημιουργούν συνθήκες ήρεμης και αποτελεσματικής εργασίας. Έτσι, είναι:

♦  Άνετοι

♦  Φιλόξενοι

♦  Καθαροί

♦  Ασφαλείς

♦  Άρτια εξοπλισμένοι

Η κάθε αίθουσα έχει ένα κεντρικό τραπέζι για τους μαθητές που βοηθά στη συνεργασία, στην αλληλεπίδραση και στην ομαδική δουλειά.

Τα Φροντιστήρια έλιξ έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τους Νέους Κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας και του ΕΟΠΠΕΠ καθώς και τις ισχύουσες Πολεοδομικές και Πυροσβεστικές Διατάξεις.

Οι χώροι των Φροντιστηρίων μας