Τα Βραβεία μας


Πανελλαδικός Διαγωνισμός για την Εκπαίδευση:

Education Awards


Βραβείο: Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία

Βραβείο: Αμβλύνοντας τις ανισότητες

Βραβείο: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες


Τα φροντιστήρια έλιξ αναπτύσσοντας τα εκπαιδευτικά τους συστήματα κατοχυρώνονται σε Πανελλαδικό επίπεδο ως φορέας εκπαίδευσης που απαντάει στις ανάγκες και τις προσδοκίες των νέων ανθρώπων.

Σχεδιάζουμε, εφαρμόζουμε, εξελίσσουμε εκπαιδευτικά συστήματα για το σύνολο των μαθητών.

Απαντάμε στις ανάγκες των πολλών.

Βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα: το σήμερα και το αύριο.

Γι’ αυτό βραβευτήκαμε για τη «Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία».

Στους πολλούς θέλουμε να συμμετέχουν και να συνυπάρχουν άξιοι νέοι που θέλουν να προχωρήσουν μπροστά και που ενδεχομένως θέματα κοινωνικής/οικονομικής κατάστασης τους εμποδίζουν.
Είμαστε εδώ γι’ αυτούς.

Γι’ αυτό βραβευτήκαμε στην κατηγορία «Αμβλύνοντας τις ανισότητες».

Μέσα σε ένα σύνολο μαθητών, υπάρχουν και κάποιοι με ιδιαίτερες ανάγκες.
Εφόσον το βραβείο για τη «Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία» είναι δυνατό και έχει ουσία, τότε μπορείς να παρέχεις βέλτιστη μαθησιακή εμπειρία και σε μαθητές με «ειδικές» εκπαιδευτικές ανάγκες.

Γι’ αυτό βραβευτήκαμε στην κατηγορία «Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες»

εφαρμόζοντας το πρόγραμμά μας «Διαχείριση μαθητών με μαθησιακές ιδιαιτερότητες στον δρόμο προς τις Πανελλαδικές Εξετάσεις».


Είμαστε χαρούμενοι! Είμαστε ευτυχείς! Είμαστε φιλόδοξοι!

Θέλουμε να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε επαγγελματικά λόγω

της δημιουργικότητας  και της προσφοράς μας!