Γ΄ Γυμνασίου | Σπουδές στα έλιξ

Τα Προγράμματα Σπουδών των έλιξ για τη Γ΄ Γυμνασίου καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του σχολείου, ενώ ταυτόχρονα βάζουν τα θεμέλια για το Λύκειο.

Μαθήματα Ώρες
Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ / ΧΗΜΕΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΣΥΝΟΛΟ 9 ώρες / εβδομάδα

Έναρξη Γ΄ Γυμνασίου 11/9/2023

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

  • Κλειστά ολιγομελή τμήματα
  • Βιβλία έλιξ και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό
  • Διαγωνίσματα προσομοίωσης
  • Πρόγραμμα Οργάνωσης Χρόνου – Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου
  • Σύμβουλος Εκπαίδευσης
  • Οδηγός Σταδιοδρομίας | Σεμινάριο επιλογής σπουδών | Ariston Test
  • Σεμινάριο «Δεξιότητες Λυκείου»
  • Οδηγός επανάληψης
  • Δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης του μαθήματος (εφόσον χρειαστεί)
  • Πρόγραμμα δημιουργικών δράσεων

Σπουδές στα έλιξ όπως πουθενά αλλού!
Γιατί σαν τα έλιξ… δεν έχει!

Κλείστε τώρα ραντεβού με Σύμβουλο ενημέρωσης!