Γ΄ Λυκείου | Σπουδές στα έλιξ

Με το πρόγραμμα σπουδών της Γ΄ Λυκείου:

  • Καλύπτουμε σε βάθος την ύλη της Γ΄ Λυκείου
  • Συνδέουμε και ενοποιούμε τις γνώσεις ΟΛΟΥ του Λυκείου
  • Ολοκληρώνουμε έγκαιρα την ύλη
  • Οργανώνουμε την Επανάληψη

Διδασκόμενα μαθήματα:
Αρχαία Άγνωστο
Αρχαία Γνωστό
Ιστορία
Κοινωνιολογία
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

alikeiou

Διδασκόμενα μαθήματα:
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

blikeiou

Διδασκόμενα μαθήματα
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

student_001

Ειδικά Τμήματα
για Βιολογία

Έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές αναλαμβάνουν τμήματα για μαθητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα αυτό.

Διδασκόμενα μαθήματα
Μαθηματικά
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

student_oik-pli

Ειδικά Τμήματα
για ΑΟΘ και ΑΕΠΠ

Έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές αναλαμβάνουν τμήματα για μαθητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα δύο αυτά μαθήματα.

MAZI… πάντα ΑΣΦΑΛΕΙΣ! Δράσεις των έλιξ εν μέσω Πανδημίας Δείτε εδώ
+