Κριτική Σκέψη
& Συνδυαστική Ικανότητα
| Σύστημα έλιξ

Υλικό Ανάπτυξης

Εκπαιδευτικό υλικό (ερωτήσεις, ασκήσεις) που δεν μπορεί να απαντηθεί με συγκεκριμένη μεθοδολογία. Χρειάζεται μια ευρύτερη κατανόηση και πολύ καλό χειρισμό της θεωρίας.

 

Η εξάσκηση στο Υλικό Ανάπτυξης και η παρουσίασή του από τον καθηγητή βοηθά τον μαθητή να:

  • εκπαιδευτεί στη σύνθεση γνώσεων
  • συνδέει τις γνώσεις που αποκτά με την καθημερινότητα
  • ενισχύει την κριτική του ικανότητα
  • αντιμετωπίζει με επιτυχία θέματα ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
KritikiSkepsi

Επαναληπτικές Παρουσιάσεις

Οι Επαναληπτικές Παρουσιάσεις αποτελούν το καλύτερο εφαλτήριο για την έναρξη της αναλυτικής επανάληψης των μαθητών.
Παρουσιάζονται ψηφιακά στους μαθητές, οι οποίοι παρακολουθούν μια γρήγορη επισκόπηση της ύλης.
Ο παρουσιαστής δίνει διευκρινίσεις, κάνει συνδέσεις και συσχετίσεις ανάμεσα σε διάφορα σημεία της ύλης, επισημαίνει ειδικά σημεία, κανόνες και εξαιρέσεις.

Ο μαθητής αποκτά την ευκαιρία να

  • εντοπίσει σημεία στα οποία ενδεχομένως να έχει ελλείψεις
  • έχει μια συνολικότερη άποψη της ύλης
  • μπορέσει να συνδυάσει γνώσεις από διαφορετικά σημεία της

 

Ο μαθητής βλέπει τα πάντα γρήγορα και συνδυαστικά!

Σεμινάρια Λογικής
& Μαθηματικής Σκέψης

Βασιζόμενοι στη Φιλοσοφία (Λογική) και την Μαθηματική Σκέψη, οργανώσαμε μια πρωτότυπη διαδικασία εξάσκησης των μαθητών μας σε υλικό που δεν υπάρχει στα σχολικά βιβλία και στα βιβλία έλιξ.

Τον Φεβρουάριο του 2020, μετά το τέλος μιας τέτοιας εκπαίδευσης, μαθήτριες μας από τα έλιξ Καλαμαριά μας είπαν «Νιώθουμε ότι ανέβηκε το I.Q και η σοφία μας!»
Το ακούμε με χαρά, το κρατάμε και συνεχίζουμε!

Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Τολμάμε να ασχοληθούμε με τα θεμελιώδη!

Θέματα ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ακολουθώντας την παγκόσμια εκπαιδευτική τάση τα θέματα των Εξετάσεων τείνουν τα τελευταία χρόνια να αποκλείουν ολοένα και περισσότερο την άνευ κατανόησης παπαγαλία της ύλης, καθώς και τη μηχανιστική χρήση μεθοδολογιών για να βρεθεί ένα αποτέλεσμα. Πολλές φορές, μάλιστα, τα θέματα αντλούνται από πραγματικές καταστάσεις της καθημερινότητας.
Η διαχείριση τέτοιου είδους θεμάτων απαιτεί βαθιά κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου, τη δυνατότητα αποκωδικοποίησης δεδομένων και τελικά τη σύνθεση της απάντησης συσχετίζοντας γνώσεις.

Απαραίτητα χαρακτηριστικά: κριτική σκέψη και συνδυαστική ικανότητα!
Εκπαιδεύουμε τους μαθητές μας σε θέματα ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ και ενισχύουμε τις ήπιες δεξιότητές τους (soft skills)!