Το my elix είναι για κάθε έναν από εμάς κάτι ξεχωριστό.

Αποτελεί τη βάση μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία παρέχει σε μας και τους ανθρώπους μας επιπλέον δυνατότητες. Ας τα δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά:
Ο κάθε μαθητής έχει το δικό του προσωπικό username και password.

Ο κάθε γονέας έχει το δικό του προσωπικό username και password.

Ο κάθε καθηγητής έχει το δικό του προσωπικό username και password.

Όνομα χρήστη και κωδικό που του δίνουν πρόσβαση σε μια πληθώρα δυνατοτήτων και οδών για τη μάθηση και κυρίως τρόπους να αφομοιώσουν με ανώδυνο τρόπο τη γνώση. Γνώση που στα Έλιξ προσπαθούμε να κάνουμε κτήμα όχι για μια παροδική περίοδο εξετάσεων αλλά εφόρου ζωής πολεμοφόδιο στο σκληρό ανταγωνισμό των πανεπιστημίων.


Έτσι λοιπόν ο μαθητής των έλιξ μπορεί να έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή :

➔ στα βιβλία έλιξ

➔ στις λύσεις των ασκήσεων των βιβλίων έλιξ (περιοδική απελευθέρωση των λύσεων)

➔ στα διαγωνίσματα έλιξ και τις απαντήσεις τους

➔ στους βαθμούς των διαγωνισμάτων

➔ στις απουσίες

➔ στις εργασίες ανά μάθημα

➔ στις αξιολογήσεις των καθηγητών

➔ στο φροντιστηριακό του email

➔ στις ανακοινώσεις


Ο Γονέας που έχει επιλέξει για τα παιδιά του το Έλιξ έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή:

➔ στο ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο

➔ στις βαθμολογίες των διαγωνισμάτων

➔ στις ανακοινώσεις του φροντιστηρίου

➔ στις απουσίες

➔ στις καθημερινές εργασίες

➔ στα προγραμματισμένα διαγωνίσματα

➔ στην καθημερινή εξέταση προφορική ή γραπτή


Ο καθηγητής των έλιξ καθημερινά:

➔ αξιολογεί την απόδοση του μαθητή στην αίθουσα

➔ βαθμολογεί τους μαθητές στα προγραμματισμένα διαγωνίσματα

➔ αξιολογεί την συνολική απόδοση και επίδοση του μαθητή online 4 φορές τον χρόνο

➔ ενημερώνει για τυχόν θέματα ή ειδικές καταστάσεις

➔ ορίζει τις εργασίες για το σπίτι

➔ υπενθυμίζει τις εργασίες για το σπίτι


Όλα αυτά συμβαίνουν σε ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ και ΕΙΔΙΚΕΣ ηλεκτρονικές πλατφόρμες που έχουν σχεδιαστεί από εμάς για εσάς και οι οποίες συγκεντρώνουν την πληροφορία δίνοντας μας ένα σημαντικό πλεονέκτημα παρέχοντας στα παιδιά εχέγγυα για χρήση της τεχνολογίας που κατέχουν υπέρ της γνώσης και του προσωπικού τους συμφέροντος.