Πρόγραμμα Σπουδών Ομογενών

1ο Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορίες Ομογενών 1 και 2- Τμήματα για τη διδασκαλία όλων των πανελλαδικών μαθημάτων

Τα τελευταία χρόνια το επίπεδο των πανελληνίων εξετάσεων των ομογενών που ανήκουν στις κατηγορίες 1 και 2 είναι παρόμοιο με το επίπεδο δυσκολίας των εξετάσεων των γηγενών μαθητών.

Το παραπάνω σε συνδυασμό με την αλλαγή του συστήματος εισαγωγής καθιστούν απαραίτητη τη σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία των ομογενών μαθητών σε όλα τα μαθήματα.

Στα φροντιστήρια Έλιξ παρέχονται όλα τα απαραίτητα εφόδια για την είσοδο του μαθητή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με την εμπειρία των καθηγητών, τα ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, τα άρτια βιβλία Έλιξ, τα εβδομαδιαία τρίωρα διαγωνίσματα και τα συστήματα Έλιξ ο ομογενής μαθητής απολαμβάνει την ίδια ποιότητα σπουδών με την οποία εδώ και χρόνια προετοιμάζονται με απόλυτη επιτυχία οι γηγενείς μαθητές του φροντιστηρίου.

 

Βασικό πρόγραμμα για μαθητές που τελείωσαν τη Γ΄ Λυκείου ή αποφοίτησαν τα προηγούμενα χρόνια

Κατεύθυνση Σύνολο ωρών ανά εβδομάδα
Θετικές και τεχνολογικές Επιστήμες 23 ώρες εβδομαδιαίως
Επιστήμες Υγείας 22 ώρες εβδομαδιαίως
Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής 22 ώρες εβδομαδιαίως
Ανθρωπιστικές επιστήμες 23 ώρες εβδομαδιαίως

 

♦  Έναρξη μαθημάτων: Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

♦  Λήξη μαθημάτων: Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων

♦  16- 18 τρίωρα διαγωνίσματα ανά κατεύθυνση

 

Προσφορά!

Ειδικό πρόγραμμα επιπλέον του βασικού προγράμματος για όλους τους μαθητές όλων των κατευθύνσεων

 

Ειδικό πρόγραμμα Θετικών Επιστημών

Παρουσιάσεις 10 ώρες
Μελέτη 20 ώρες
Σύνολο ωρών 30 ώρες

 

 

Ειδικό πρόγραμμα Ανθρωπιστικών Επιστημών

Παρουσιάσεις 10 ώρες
Μελέτη 20 ώρες
Σύνολο ωρών 30 ώρες

 

2ο Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορίες 3, 4, 5- Ειδικά τμήματα Νεοελληνικής Γλώσσας

Η εξέταση των ομογενών μαθητών που ανήκουν στις κατηγορίες 3, 4 και 5 αποκλειστικά σε ένα μάθημα, και συγκεκριμένα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, καθιστά απαραίτητη τη σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία τους.

Ο μαθητής πρέπει να αποκτήσει ουσιαστική γνώση της νεοελληνικής γλώσσας και τις τεχνικές διαχείρισης κάθε πιθανού θέματος.

Για τους παραπάνω λόγους τα Φροντιστήρια Έλιξ έχουν οργανώσει μεθοδικά ένα πρόγραμμα σπουδών αποκλειστικά για τμήματα Νεοελληνικής Γλώσσας που περιλαμβάνει:

♦  Διδασκαλία από έμπειρους καθηγητές αποκλειστικά στο μάθημα της Έκθεσης

♦  Παροχή Βιβλίων Έλιξ που καλύπτουν τη θεωρία και τη θεματολογία του μαθήματος και περιλαμβάνουν ασκήσεις όλων των τύπων και κριτήρια αξιολόγησης

♦  Εβδομαδιαία τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης των πανελληνίων

♦  Εβδομαδιαία εξάσκηση των μαθητών σε ασκήσεις περίληψης, θεωρίας και συγγραφής εκθέσεων

♦  Μέριμνα του φροντιστηρίου για τους μαθητές με αδυναμίες στο λεξιλόγιο, τη γραμματική και το συντακτικό.

♦  Δυνατότητα επιπλέον υποστήριξης από εξειδικευμένους καθηγητές

 

Τμήματα Νεοελληνικής Γλώσσας Σύνολο ωρών ανά εβδομάδα
Διδασκαλία θεωρίας και θεματολογίας 7 ώρες εβδομαδιαίως
Διαγώνισμα προσομοίωσης 3 ώρες εβδομαδιαίως
 Σύνολο ωρών  10 ώρες εβδομαδιαίως

 

♦  Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 3 Ιουλίου και Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017

♦  Λήξη μαθημάτων: Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων

♦  10 προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων

♦  Εβδομαδιαία εξάσκηση σε περίληψη, ασκήσεις θεωρίας και συγγραφή έκθεσης

♦  Ταχύρρυθμα τμήματα 3 εβδομάδων:

  • Έναρξη: Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017
  • Λήξη: Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων
  • 6 προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων
  • Εβδομαδιαία εξάσκηση σε περίληψη, ασκήσεις θεωρίας και συγγραφή έκθεσης

 

Διαδικτυακά μαθήματα στη Νεοελληνική Γλώσσα

Τα φροντιστήρια Έλιξ οργάνωσαν ένα ολοκληρωμένο πακέτο μαθημάτων εξ αποστάσεως για την Έκθεση- Έκφραση της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου καθώς και για τα μαθήματα Α.Ο.Θ (Αρχές οικονομικής θεωριάς), Α.Ε.Π.Π. (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) και Βιολογία που θα  προετοιμάσουν τον κάθε υποψήφιο.

Σε εβδομαδιαία βάση έμπειροι καθηγητές θα διδάσκουν σε real time, δηλαδή ζωντανά και όχι μαγνητοσκοπημένα, την ύλη της Έκθεσης, μέσω ειδικής εκπαιδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας. Μ’ αυτόν τον τρόπο η αλληλεπίδραση καθηγητή- μαθητών θα είναι άμεση όπως σε ένα παραδοσιακό μάθημα στην τάξη.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!

 

3ο Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα για μαθητές που τελείωσαν την Α΄ ή τη Β΄ Λυκείου

Οι αυξημένες απαιτήσεις των εξετάσεων τα τελευταία χρόνια και η αλλαγή του συστήματος εισαγωγής, καθιστούν απαραίτητη την έγκαιρη προετοιμασία των μαθητών και την κάλυψη των όποιων κενών ή αδυναμιών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Τα φροντιστήρια Έλιξ προετοιμάζουν τους μαθητές της Α΄ προς Β΄ Λυκείου και τους μαθητές της Β΄ προς Γ΄ Λυκείου με ένα ευέλικτο θερινό πρόγραμμα στο οποίο αποκτούν όλες τις απαραίτητες βάσεις.

Το παραπάνω πρόγραμμα υποστηρίζεται και από διαγωνίσματα προσομοίωσης που εξοικειώνουν τους μαθητές με την εξεταστική διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα η επικοινωνία μας με τους μαθητές είναι συνεχής και υπάρχει δυνατότητα υποστήριξής τους με αποστολή διαγωνισμάτων και ασκήσεων ή με μαθήματα μέσω της διαδικτυακής μας πλατφόρμας.

 

Το θερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

♦  Τμήματα 4 εβδομάδων

♦  Διαγωνίσματα σε όλα τα μαθήματα

♦  Εβδομαδιαίες ασκήσεις εμπέδωσης της ύλης

♦  Έναρξη μαθημάτων: Ιούλιο ή Αύγουστο