Σύστημα Ομογενών Έλιξ

Όλοι οι άνθρωποι των φροντιστηρίων έλιξ έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία για να εφαρμόσουν αποτελεσματικά το βραβευμένο Σύστημα έλιξ στην εκπαίδευση.

 

Οι καθηγητές

♦  Είναι έμπειροι στα αντικείμενά τους, στις νέες μεθόδους διδασκαλίας και στην εφαρμογή των συστημάτων έλιξ.

♦  Συμμετέχουν κάθε χρόνο σε σεμινάρια γνωστικού και παιδαγωγικού περιεχομένου.

♦  Είναι ικανοί στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση του κάθε μαθητή ξεχωριστά

♦  Συνεργάζονται με τους συναδέλφους της ίδιας ειδικότητας και ακολουθούν κοινό πρόγραμμα σπουδών.

♦  Είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.


Τα τμήματα

♦  Κλειστά ομοιογενή τμήματα 6- 8 ατόμων

♦  Γνωριμία με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά κατά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη

♦  Οι μαθητές γράφουν διαγνωστικά τεστ στην αρχή του προγράμματος, τα οποία έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την ένταξή τους σε τμήμα με μαθητές αναλόγου επιπέδου. Μ’ αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι ανάγκες τους και καλύπτονται συνολικά τα όποια κενά τους στην ύλη.

♦  Η κάθε αίθουσα έχει ένα κεντρικό τραπέζι για τους μαθητές που βοηθά στη συνεργασία, στην αλληλεπίδραση και στην ομαδική δουλειά


Διαγωνίσματα

♦  Τρίωρα εβδομαδιαία διαγωνίσματα προσομοίωσης στις πανελλήνιες εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα

♦  Συνθήκες εξετάσεων κατά τη διάρκεια του διαγωνίσματος: λίγα άτομα στην κάθε αίθουσα, εκπαιδευμένοι επιτηρητές, υπεύθυνος επιτήρησης

♦  Αναλυτική διόρθωση διαγωνίσματος στην τάξη: ο καθηγητής εξηγεί αναλυτικά όλα τα ζητούμενα και δίνει προσωπικές οδηγίες στον κάθε μαθητή

♦  Εβδομάδα διαγωνισμάτων προσομοίωσης της εβδομάδας των πανελλαδικών εξετάσεων


Βιβλία Έλιξ

♦  Παρέχονται Βιβλία Έλιξ στους μαθητές για όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

♦  Τα βιβλία Έλιξ ανανεώνονται κάθε χρόνο από την εκάστοτε ομάδα καθηγητών

♦  Καλύπτουν πλήρως τον μαθητή σε επίπεδο θεωρίας και ασκήσεων

♦  Λειτουργούν συνδυαστικά με το σχολικό βιβλίο του κάθε μαθήματος


Επαναληπτικές παρουσιάσεις

♦  Συνοπτική παρουσίαση της ύλης με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων

♦  Πραγματοποιούνται από τους διδάσκοντες στον χώρο των φροντιστηρίων

♦  Παρέχεται εκτυπωμένο υλικό της κάθε παρουσίασης στους μαθητές

♦  Στοχεύουν στη συνολική κατανόηση της ύλης από τους μαθητές και στην επιτυχή ανταπόκρισή τους σε συνδυαστικά θέματα


Ημέρες μελέτης

♦  Πραγματοποιούνται σε προγραμματισμένο χρόνο στους χώρους του φροντιστηρίου

♦  Οι μαθητές λύνουν ασκήσεις και μελετούν κομμάτια της ύλης με την καθοδήγηση καθηγητών

♦  Οι καθηγητές εντοπίζουν «στην πράξη» τις αδυναμίες του κάθε μαθητή και επιλύουν τις απορίες του σχετικά με το μάθημα ή με τον τρόπο μελέτης


Οργάνωση Χρόνου

♦  Βασικό πρόγραμμα των φροντιστηρίων Έλιξ που βοηθά τον μαθητή στην οργάνωση του χρόνου του και της μελέτης του

♦  Απαρτίζεται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους

♦  Παρέχεται ημερολόγιο- ατζέντα Οργάνωσης Χρόνου

♦  Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιούνται ένα ομαδικό σεμινάριο και ατομικές συνεδρίες του κάθε μαθητή με τον προσωπικό του σύμβουλο Οργάνωσης Χρόνου


Επαγγελματικός προσανατολισμός- Συμπλήρωση μηχανογραφικού

♦  Πραγματοποιείται σε ξενοδοχειακό χώρο σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού από τον ειδικό ερευνητή Στράτο Στρατηγάκη, με σκοπό την καλύτερη δυνατή επιλογή σπουδών

♦  Έμπειροι και εκπαιδευμένοι συνεργάτες καθοδηγούν τους μαθητές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους στους χώρους του φροντιστηρίου


Περιβάλλον εκπαίδευσης- Οι χώροι των έλιξ

 Το φροντιστήριο είναι το δεύτερο σπίτι των μαθητών μας. Οι χώροι μας είναι σχεδιασμένοι με τέτοιον τρόπο ώστε να δημιουργούν συνθήκες ήρεμης και αποτελεσματικής εργασίας. Έτσι, είναι:

♦  Άνετοι

♦  Φιλόξενοι

♦  Καθαροί

♦  Ασφαλείς

♦  Άρτια εξοπλισμένοι

Τα Φροντιστήρια έλιξ έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τους Νέους Κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας και του ΕΟΠΠΕΠ καθώς και τις ισχύουσες Πολεοδομικές και Πυροσβεστικές Διατάξεις.


Αξιολόγηση μαθητή- Ενημέρωση γονέων

♦  Αξιολόγηση μαθητών από τους καθηγητές τους: εντοπισμός αδυναμιών και οδηγίες για τη βελτίωσή τους

♦  Τηλεφωνική ενημέρωση γονέων: δύο προγραμματισμένες ενημερώσεις, έκτακτη ενημέρωση εφόσον κρίνεται απαραίτητο ή ζητηθεί

♦  Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας των γονέων με τους καθηγητές του μαθητή

♦  Δυνατότητα ραντεβού με τους καθηγητές στο χώρο του φροντιστηρίου


Επιπλέον παροχές

♦  Παρουσιάσεις των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων σε πόλεις της Γερμανίας και της Κύπρου από ομάδα του φροντιστηρίου Έλιξ

♦  Προφορική εξέταση προσομοίωσης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες από έμπειρους καθηγητές

♦  Δυνατότητα επιπλέον μαθημάτων ή τεστ για την κάλυψη των όποιων αδυναμιών