Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Δήλωση απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκατάθεση

Τα φροντιστήρια με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΞ» θεωρούν εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων και επιθυμεί να σας ενημερώσει σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί, τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο το πράττει, όταν αναζητάτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας, ή με μηνύματα,  χρησιμοποιείτε πλατφόρμες μάθησης, υποβάλλετε ψηφιακά αίτηση συμμετοχής σας σε ενημερωτικές παρουσιάσεις μας και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

1. Αντικείμενο της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων αφορά στη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων («Δεδομένα»), τα οποία κοινοποιείτε σε εμάς είτε με τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουμε μέσω της ιστοσελίδας μας είτε με την εγγραφή δική σας/του παιδιού σας σε τμήματα του φροντιστηρίου μας, ως μαθητών μας, και σε συνάρτηση με την συμμετοχή σας σε όλα τα προγράμματα και συστήματα εκπαίδευσης που οργανώνονται και εφαρμόζονται από εμάς, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος που ακολουθούμε.

2. Η χρήση των δεδομένων σας

(Α) Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και να  χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε διαδικτυακά και χωρίς εγγραφή, όπου δεν απαιτείται ατομικός κωδικός πρόσβασης, καθαρά για ενημέρωσή σας, χωρίς να χρειαστεί να δώσετε προσωπικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή δεν συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία από εσάς, αλλά απλώς αποθηκεύουμε δεδομένα πρόσβασης στα αποκαλούμενα αρχεία καταγραφής διακομιστών τα οποία μας κοινοποιούνται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης (όπως η διεύθυνση ΙΡ, ο αναφορέας (refferer) κ.λ.π).. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξασφάλιση λειτουργιών χωρίς αποκλεισμούς του ιστοτόπου μας, ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε ανάλυση σφαλμάτων και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και δεν μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε προσωπικά εσάς, ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία.

(Β) Εφόσον όμως έχετε δηλώσει συμμετοχή σε κάποια από τις δράσεις μας πρέπει κατά την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης να δηλώσετε διάφορα στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβεβαίωση της συμμετοχή σας (π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Η κοινοποίηση επιπλέον στοιχείων εναπόκειται στη δική σας διακριτική ευχέρεια.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών αυτών δεδομένων είναι απαραίτητη και γίνεται για να εκτελέσουμε τη συγκεκριμένη αίτησή σας και να εξετάσουμε τα ερωτήματά σας και δεν παρεκκλίνει από τους σκοπούς  που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή παρέχεται η συγκατάθεσή σας.

Τα Δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, κατά τρόπο ασύμβατο προς τους ανωτέρω σκοπούς.

Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Τα στοιχεία σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

(Γ) Στην περίπτωση που  έχετε εγγραφεί σε κάποιο τμήμα του φροντιστηρίου μας, πρέπει κατά την εγγραφή σας στο φροντιστήριό μας να δηλώσετε διάφορα στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την φοίτησή σας στο φροντιστήριό μας και για τη συμμετοχή σας σε όλα τα Συστήματα Εκπαίδευσης που εφαρμόζουμε, για την προετοιμασία σας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η κοινοποίηση επιπλέον στοιχείων εναπόκειται στη δική σας διακριτική ευχέρεια.

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, η επεξεργασία και χρήση  τους, είναι απαραίτητη και γίνεται με σκοπό την εγγραφή και την ένταξή σας σε τμήμα διδασκαλίας, την συμμετοχή σας στα εκπαιδευτικά προγράμματα του φροντιστηρίου μας (διαγωνίσματα, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.α.), την ενημέρωσή σας για αυτά, τη συμμετοχή σας στη διαδικασία βράβευσης βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών και την ανάδειξη των βραβευμένων μαθητών μας (Πρόγραμμα «The Best»), την πρόσβασή σας μέσω email και με ατομικό κωδικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΛΙΞ (από την οποία έχετε συνεχή ενημέρωση για τους βαθμούς διαγωνισμάτων – απουσίες – εργασίες – αξιολογήσεις εργασιών από καθηγητές, διδακτέα ύλη για το κάθε τρέχον μάθημα), τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Οργάνωσης  Χρόνου και γενικά την ενημέρωση και συμμετοχή σας σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις μας, ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν και εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτούς.

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται τόσο σε έντυπα όσο και σε ηλεκτρονικά μέσα και καταχωρούνται στο εταιρικό σύστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

Τα Δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, κατά τρόπο ασύμβατο προς τους ανωτέρω σκοπούς.

Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους συλλέχθηκαν. Ενδέχεται να αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας ακόμη και μετά το τέλος των δραστηριοτήτων μας προς εσάς, αλλά μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων, αλλά και την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω.

Διαβιβάζουμε τα στοιχεία σας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα δήλωση (όπως σε παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και «Υπολογιστικού Νέφους», σε εταιρίες που εκτελούν φορολογικές/διαχειριστικές εργασίες για λογαριασμό σας, άλλες δημόσιες αρχές, κ.α.) και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Συλλογή δεδομένων και χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς Διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύσουμε το επώνυμό σας και το όνομα, την ταχυδρομική σας διεύθυνση και λοιπά πρόσθετα στοιχεία που τυχόν κοινοποιήσατε σε εμάς και να τα χρησιμοποιήσουμε για δικούς μας διαφημιστικούς σκοπούς, όπως να σας ενημερώσουμε για νέες υπηρεσίες μας ή να σας αποστείλουμε σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό μέσω ταχυδρομείου. Μπορείτε να αντικρούσετε οποτεδήποτε την αποθήκευση και χρήση των δεδομένων σας για τέτοιους σκοπούς στέλνοντας ένα μήνυμα στο [email protected]

4. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Διασφαλίζουμε την ιστοσελίδα μας με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί HTTPS (ασφάλεια σύνδεσης).

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Ελιξ έχει περιορισμένη προσβασιμότητα (μέσω ατομικού κωδικού χρήστη), δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία Ιnedu και στηρίζεται στην ασφάλεια και δυναμική που παρέχει η Microsoft, μέσω της πλατφόρμας Dynamics 365 και το Microsoft Azure, που διαθέτει όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ασφαλείας για τη συμμόρφωσή της με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Η επεξεργασία και η διαχείριση των Δεδομένων γίνεται από καταρτισμένο προσωπικό και φυλάσσονται σε ασφαλές Data Center της Microsoft.

Όλοι οι συνεργάτες μας παρέχουν εγγυήσεις συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 5. Ανάκληση: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη χρήση των στοιχείων σας (παρ’ όλο που αυτό δεν θα βλάψει τη νομιμότητα των ενεργειών επεξεργασίας που εκτελέστηκαν πριν την ανάκληση), στέλνοντας ένα μήνυμα στο [email protected]