Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Δήλωση απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκατάθεση

Τα φροντιστήρια με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΞ» θεωρούν εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων και επιθυμεί να σας ενημερώσει σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί, τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο το πράττει, όταν χρησιμοποιείται τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες, αναζητάτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας ή με μηνύματα,  χρησιμοποιείτε πλατφόρμες μάθησης, υποβάλλετε ψηφιακά αίτηση συμμετοχής σας σε εκδηλώσεις μας ή/και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

 

Αντικείμενο της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων αφορά στη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων («Δεδομένα»), τα οποία κοινοποιείτε σε εμάς, είτε με τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουμε μέσω της ιστοσελίδας μας είτε ως μαθητές μας. Τα στοιχεία αυτά συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προκειμένου να προσφέρουμε τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες.

Επίσης, συλλέγουμε στοιχεία για τους προμηθευτές μας, όσους εργάζονται σε εμάς και  αυτούς που αναζητούν εργασία υποβάλλοντας βιογραφικό.

Δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παρά μόνο στις περιπτώσεις που το απαιτεί ρητή διάταξη νόμου και με βάση και τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η χρήση των δεδομένων σας

(Α) Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και να  χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε διαδικτυακά και χωρίς εγγραφή, όπου δεν απαιτείται ατομικός κωδικός πρόσβασης, καθαρά για ενημέρωσή σας, χωρίς να χρειαστεί να δώσετε προσωπικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή δεν συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία από εσάς, αλλά απλώς αποθηκεύουμε δεδομένα πρόσβασης στα αποκαλούμενα αρχεία καταγραφής διακομιστών τα οποία μας κοινοποιούνται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης (όπως η διεύθυνση ΙΡ, ο αναφορέας (refferer) κ.λ.π).. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξασφάλιση λειτουργιών χωρίς αποκλεισμούς του ιστοτόπου μας, ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε ανάλυση σφαλμάτων και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και δεν μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε προσωπικά εσάς, ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία.

(Β) Ενδέχεται επίσης να δηλώσετε συμμετοχή (εγγράφως, ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας) σε δράσεις μας – με αφορμή ανακοινώσεις μας και δραστηριότητες που αφορούν υπηρεσίες μας. Στην περίπτωση αυτή, κατά τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, μας δηλώνετε προσωπικά στοιχεία σας.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών αυτών δεδομένων  είναι απαραίτητη και γίνεται για να εκτελέσουμε τη συγκεκριμένη αίτησή σας, να εξετάσουμε τα ερωτήματά σας, να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τον χώρο διεξαγωγής σεμιναρίων ή εκδηλώσεων στις οποίες έχετε δηλώσει συμμετοχή, να επιβεβαιώσουμε τη συμμετοχή σας και την επικοινωνία μας.

Η κοινοποίηση επιπλέον στοιχείων εναπόκειται στη δική σας διακριτική ευχέρεια.

Τα Δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, κατά τρόπο ασύμβατο προς τους ανωτέρω σκοπούς.

Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Τα στοιχεία σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

(Γ) Στην περίπτωση που  έχετε εγγραφεί σε κάποιο τμήμα του φροντιστηρίου μας, πρέπει κατά την εγγραφή σας στο φροντιστήριό μας να δηλώσετε διάφορα στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την φοίτησή σας στο φροντιστήριό.

Η κοινοποίηση επιπλέον στοιχείων εναπόκειται στη δική σας διακριτική ευχέρεια.

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να προσφέρουμε στους γονείς και μαθητές μας τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες μας.

Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για τους ακόλουθους σκοπούς: την εγγραφή και ένταξη των μαθητών μας σε τμήμα διδασκαλίας, για την υποστήριξη της εκπαίδευσης των μαθητών και την συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα (διαγωνίσματα, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.α.), την ενημέρωσή σας για αυτά, τη συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία βράβευσης βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών και την ανάδειξη των βραβευμένων μαθητών μας (Πρόγραμμα «The Best»), την πρόσβασή σας μέσω email και με ατομικό κωδικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΛΙΞ (από την οποία έχετε συνεχή ενημέρωση για τους βαθμούς διαγωνισμάτων – απουσίες – εργασίες – αξιολογήσεις εργασιών από καθηγητές, διδακτέα ύλη για το κάθε τρέχον μάθημα), τη συμμετοχή των μαθητών  στο πρόγραμμα Οργάνωσης  Χρόνου, την παρακολούθηση και την υποβολή αναφορών σχετικά με την πρόοδο των μαθητών, για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για επιλογή σπουδών  μετά την αποφοίτησή τους, για την αξιολόγηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών μας, την παροχή υποτροφιών και προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης και γενικά την ενημέρωση και συμμετοχή σας σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις μας, ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν και εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτούς.

Επίσης, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για να σας αποστέλλουμε ανακοινώσεις και πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές ή/και άλλες συναφείς υπηρεσίες μας και τις εκδηλώσεις μας, να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τον χώρο διεξαγωγής σεμιναρίων ή εκδηλώσεων.

Χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σχετικά με συμβάσεις και συμφωνίες με πελάτες, εταίρους και προμηθευτές.

Σε περίπτωση συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για την οποία απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου, αυτό θα γίνεται μέσω ειδικού Εντύπου Συγκατάθεσης.

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται τόσο σε έντυπα όσο και σε ηλεκτρονικά μέσα και καταχωρούνται στο εταιρικό σύστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

Τα Δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, κατά τρόπο ασύμβατο προς τους ανωτέρω σκοπούς.

Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους συλλέχθηκαν. Ενδέχεται να αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας ακόμη και μετά το τέλος των δραστηριοτήτων μας προς εσάς, αλλά μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων, αλλά και την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω.

Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που εργάζονται για λογαριασμό μας

Διαβιβάζουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους/συνεργάτες μας, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα δήλωση (όπως σε παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, σε εταιρίες που εκτελούν φορολογικές/διαχειριστικές εργασίες για λογαριασμό μας, άλλες δημόσιες αρχές, κ.α.) και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συλλογή δεδομένων και χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς Διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύσουμε το επώνυμό σας και το όνομα, την ταχυδρομική σας διεύθυνση και λοιπά πρόσθετα στοιχεία που τυχόν κοινοποιήσατε σε εμάς και να τα χρησιμοποιήσουμε για δικούς μας διαφημιστικούς σκοπούς, όπως να σας ενημερώσουμε για νέες υπηρεσίες μας ή να σας αποστείλουμε σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό μέσω ταχυδρομείου. Μπορείτε να αντικρούσετε/ανακαλέσετε οποτεδήποτε την αποθήκευση και χρήση των δεδομένων σας για τέτοιους σκοπούς στέλνοντας ένα μήνυμα στο [email protected]

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Διασφαλίζουμε την ιστοσελίδα μας με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί HTTPS (ασφάλεια σύνδεσης).

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Ελιξ έχει περιορισμένη προσβασιμότητα (μέσω ατομικού κωδικού χρήστη), δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία Ιnedu και στηρίζεται στην ασφάλεια και δυναμική που παρέχει η Microsoft, μέσω της πλατφόρμας Dynamics 365 και το Microsoft Azure, που διαθέτει όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ασφαλείας για τη συμμόρφωσή της με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Η επεξεργασία και η διαχείριση των Δεδομένων γίνεται από καταρτισμένο προσωπικό και φυλάσσονται σε ασφαλές Data Center της Microsoft.

Όλοι οι συνεργάτες μας παρέχουν εγγυήσεις συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ανάκληση

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη χρήση των στοιχείων σας στέλνοντας ένα μήνυμα στο [email protected]

Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα μας να τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η εφαρμοστέα έκδοση θα είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα μας.

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση  [email protected].

Για περαιτέρω αιτήματα μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.