Σχολικο ετος:

2018-2019

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021

  • Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο
  • Μετάβαση με ασφάλεια!

Το Πρόγραμμα Σπουδών έλιξ στην Α΄ Λυκείου αφορά:

  • στα μαθήματα της Α΄ Λυκείου που χρειάζονται ως βασική γνώση ή ως υποδομή για τις απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων
  • στην εισαγωγή των μαθητών στον τρόπο και τη διαχείριση της μελέτης και άλλων τεχνικών που σχετίζονται με τις απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Η επιλογή ή η επιβεβαίωση της απόφασης για την ομάδα προσανατολισμού που θα ακολουθήσει ο μαθητής υποβοηθείται από δράσεις στα έλιξ

Πρόγραμμα σπουδών έλιξ στην Α΄ Λυκείου

Το Πρόγραμμα Σπουδών έλιξ για την Α΄ Λυκείου περιέχει σημαντικά στοιχεία από τη λογική του νέου συστήματος. 

Μόλις αυτό ανακοινωθεί στην τελική του μορφή, οι προσαρμογές των προγραμμάτων μας θα γίνουν με πληρότητα και ταχύτητα. 

Είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό.

Διαδικασία εγγραφής – Βήματα – Χρονοδιάγραμμα

Ενημέρωση από Σύμβουλο Σπουδών έλιξ σε προγραμματισμένη συνάντηση.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής δίνεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα δράσεων & ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα Σεπτεμβρίου 2018 – Μαΐου 2019.

Έναρξη και λήξη μαθημάτων

Έναρξη: Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Λήξη: με τη λήξη του σχολικού έτους