Πανελλαδικές Εξετάσεις

2019

Αναφερεται σε σπουδες

 • Ανθρωπιστικές
 • Θετικές & Υγείας
 • Οικονομίας & Πληροφορικής

Στα Έλιξ

φοιτούν απόφοιτοι οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους και στην πλειοψηφία τους έρχονται στα έλιξ για πρώτη φορά.

Η επιτυχία κτίζεται!
Η επιτυχία ολοκληρώνεται!
ΣΤΟΧΟΣ: Η επιτυχία να έχει διάρκεια!

 • Τμήματα αποφοίτων για όλες τις κατευθύνσεις
 • Ομοιογενή κλειστά τμήματα
 • Πρωινή λειτουργία
 • Οι καλύτεροι καθηγητές εφαρμόζουν το καλύτερο σύστημα
 • Ειδικά τμήματα αποφοίτων για Ιατρική και Νομική με εξειδικευμένα αναλυτικά προγράμματα σπουδών

Τμήματα ανά επιστημονικό πεδίο:

Ανθρωπιστικές Σπουδές- 1ο πεδίο

Το βασικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα μαθήματα:

 • Νεοελληνική Γλώσσα

 • Αρχαία

 • Ιστορία Προσανατολισμού

 • Λατινικά

Προαιρετική επιλογή 5ου μαθήματος:

 • Βιολογία Γενικής Παιδείας (για 3ο πεδίο)

 • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (για 4ο πεδίο)

 

«Εδώ η πραγματικότητα ξεπερνάει τη φήμη!»

Τα αποτελέσματα των μαθητών μας στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών δικαιώνουν κάθε χρόνο τα προγράμματά μας, τους έμπειρους φιλολόγους μας και τη συστηματική και υπεύθυνη οργάνωσή μας.

Θετικές Σπουδές- 2ο πεδίο

Το βασικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα μαθήματα:

 • Νεοελληνική Γλώσσα

 • Μαθηματικά

 • Φυσική

 • Χημεία

Προαιρετική επιλογή 5ου μαθήματος:

 • Βιολογία Προσανατολισμού (για 3ο πεδίο)

 • Ιστορία Γενικής Παιδείας (για 4ο πεδίο)

 

«Δημιουργήσαμε παράδοση στον τρόπο διδασκαλίας και στον τρόπο μελέτης των Μαθηματικών και της Φυσικής.»

Θετικές Σπουδές- 3ο πεδίο

Το βασικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα μαθήματα:

 • Νεοελληνική Γλώσσα

 • Βιολογία Προσανατολισμού

 • Φυσική

 • Χημεία

Προαιρετική επιλογή 5ου μαθήματος:

 • Μαθηματικά Προσανατολισμού (για 2ο πεδίο)

 • Ιστορία Γενικής Παιδείας (για 4ο πεδίο)

 

«Εδώ η πραγματικότητα επιβεβαιώνει τη φήμη!»

Η παράδοσή μας στην εισαγωγή μαθητών στις Ιατρικές Σχολές είναι μεγάλη και επαληθεύεται κάθε χρόνο. Την τελευταία πενταετία 120 μαθητές των φροντιστηρίων μας εισήχθησαν σε Ιατρικές Σχολές.

Γι’ αυτό και υποστηρίζουμε ότι το 1ο έτος της Ιατρικής ξεκινάει στα έλιξ!

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής- 5ο πεδίο

Το βασικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα μαθήματα:

 • Νεοελληνική Γλώσσα

 • Μαθηματικά Προσανατολισμού

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

 • Πληροφορική

Προαιρετική επιλογή 5ου μαθήματος:

 • Ιστορία Γενικής Παιδείας (για 4ο πεδίο)

 • Βιολογία Γενικής Παιδείας (για 3ο πεδίο)

 

«Στα έλιξ οι αυριανοί οικονομολόγοι και οι πληροφορικοί μαθαίνουν καλά Μαθηματικά!»

Η παράδοσή μας στον τρόπο διδασκαλίας των Μαθηματικών σε συνδυασμό με τους έμπειρους καθηγητές μας των Οικονομικών και της Πληροφορικής υποστηρίζουν πλήρως τον κάθε υποψήφιο οικονομολόγο ή προγραμματιστή.

Σε όλα τα επιστημονικά πεδία των Αποφοίτων

 • Καλύπτουμε σε βάθος όλη την ύλη της Γ΄ Λυκείου

 • Ανακεφαλαιώνουμε, όπου χρειάζεται, γνώσεις από όλο το Λύκειο

 • Δίνουμε βάρος στην κατανόηση εννοιών

 • Επιλύουμε μεγάλο αριθμό ασκήσεων

 • Εφαρμόζουμε το Σύστημα έλιξ για Απόφοιτους

Σύστημα έλιξ για Απόφοιτους

 • Έναρξη προγράμματος: Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017

 • Ομοιογενή κλειστά τμήματα

 • Παροχή Βιβλίων Έλιξ για όλα τα μαθήματα που παρακολουθεί ο μαθητής

 • Πλήρης χρήση σχολικών βιβλίων

 • Πρόγραμμα Οργάνωσης Χρόνου: παρουσίαση βασικών αρχών προγράμματος και ατομικές συναντήσεις με τον Σύμβουλο Οργάνωσης Χρόνου

 • Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων

 • Τρίωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων

 • Καθορισμένα τεστ ανά κεφάλαιο σε κάθε μάθημα

 • Διόρθωση – παρουσίαση διαγωνισμάτων: Η διόρθωση των διαγωνισμάτων αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι έμπειροι καθηγητές των έλιξ παρουσιάζουν σε όλο το τμήμα το διαγώνισμα και εξηγούν στον κάθε μαθητή τα λάθη του

 • Επαναληπτικές Παρουσιάσεις- Επισκόπηση της ύλης

 • Πρόγραμμα Μελέτης & Οδηγίες Επανάληψης για τις περιόδους διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα)

 • Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων

 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ενημερώνομαι-Αποφασίζω-Σπουδάζω»

 • Σεμινάριο για Μηχανογραφικό Δελτίο – συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου

 • Χρήση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με προσωπικό κωδικό για:

  – καθημερινή ενημέρωση στις τρέχουσες υποχρεώσεις του μαθητή

  – εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα

 • Προφορικές Εξετάσεις με επιτροπή, για μαθητές που θα εξεταστούν προφορικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

 

Το Πρόγραμμα Αποφοίτων στα έλιξ είναι προπαρασκευαστικό έτος για τις σπουδές της επιλογής σας.

 

Με σεβασμό στο δικαίωμα της δεύτερης ευκαιρίας, παρέχουμε οργανωμένη και συστηματική εκπαίδευση για το καλύτερο αποτέλεσμα!