Πανελλαδικές Εξετάσεις

2020

Αναφερεται σε σπουδες

  • Ανθρωπιστικές
  • Θετικές & Υγείας
  • Οικονομίας & Πληροφορικής

Στα Έλιξ

φοιτούν απόφοιτοι οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους και στην πλειοψηφία τους έρχονται στα έλιξ για πρώτη φορά.

Η επιτυχία κτίζεται!
Η επιτυχία ολοκληρώνεται!
ΣΤΟΧΟΣ: Η επιτυχία να έχει διάρκεια!

  • Τμήματα αποφοίτων για όλες τις κατευθύνσεις
  • Ομοιογενή κλειστά τμήματα
  • Πρωινή λειτουργία
  • Οι καλύτεροι καθηγητές εφαρμόζουν το καλύτερο σύστημα
  • Ειδικά τμήματα αποφοίτων για Ιατρική και Νομική με εξειδικευμένα αναλυτικά προγράμματα σπουδών

Με την ωριμότητα που ήδη διαθέτουν, ανακαλύπτουν πολύ γρήγορα τις πολύ μεγάλες δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά τους αξιοποιώντας το Σύστημα έλιξ.

Η ύλη διδάσκεται στο σύνολό της αναλυτικά, σε βάθος, με εξειδίκευση και ταχύτητες που καθορίζει το επίπεδο και οι στόχοι του τμήματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται αποκλειστικά σε πρωινή ζώνη

Η κατάταξη στα τμήματα γίνεται με αυστηρά κριτήρια ομοιογένειας

Ειδικό πρόγραμμα αποφοίτων

Εκτός από το ολοκληρωμένο βασικό πρόγραμμα διδασκαλίας και υποστήριξης έλιξ για όσους αποφοίτους το επιθυμούν, παρέχεται επιπλέον ειδικό πρόγραμμα σε χρόνο εκτός του βασικού προγράμματος, που αφορά σε

Ημέρες μελέτης

Διαγωνίσματα

Εκπαιδευτικό υλικό

 

Διαδικασία εγγραφής για απόφοιτους

Ενημέρωση από Σύμβουλο Σπουδών έλιξ σε προγραμματισμένη συνάντηση

Ο υποψήφιος μαθητής συμπληρώνει τεστ μαθησιακό τύπου. Το report από το τεστ αυτό θα το πάρει τόσο ο ίδιος όσο και οι καθηγητές του.

Γίνονται κατάλληλες ενέργειες για την κάλυψη τυχόν κενών / αναγκών του νέου μαθητή μας πριν την έναρξη των μαθημάτων

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής δίνεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα δράσεων & ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 – Ιουνίου 2020

Έναρξη και λήξη μαθημάτων

Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου 2019

Λήξη: Με τη λήξη του σχολικού έτους