Σχολικο ετος:

2019-2020

Αναφερεται σε σπουδες :

  • Ανθρωπιστικές
  • Θετικές & Υγείας
  • Οικονομίας & Πληροφορικής

Οι μαθητές μας αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, για τις ανάγκες της επόμενης ημέρας.

Διετής Προπαρασκευαστικός Κύκλος Σπουδών - Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021

Το Πρόγραμμα Σπουδών έλιξ στη Β΄ Λυκείου αφορά στην ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων

  • Γνώσεις υποδομής – γνώσεις από την Α΄ Λυκείου που απαιτούνται για τις Πανελλαδικές
  • Γνώσεις από τη Β΄ Λυκείου που απαιτούνται για τις Πανελλαδικές
  • Έναρξη της ύλης της Γ΄ Λυκείου
  • Διαθεματικότητα στη διδασκαλία των μαθημάτων στα έλιξ: Τα Μαθηματικά της Φυσικής - Η Χημεία της Βιολογίας - Το λεξιλόγιο από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά - Η Νεοελληνική Γλώσσα μέσα από τη Νεοελληνική Γραμματεία

Πρόγραμμα Συνεχούς Ροής

Η Β΄ και η Γ΄ Λυκείου στα έλιξ έχουν ενιαίο αναλυτικό Πρόγραμμα Συνεχούς Ροής.

Στη Γ΄ Λυκείου συνεχίζεται η ύλη από το σημείο που φτάσαμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς της Β΄ Λυκείου.

Αυτό μας παρέχει δύο σημαντικά οφέλη:

Κατανεμημένη γνώση στον χρόνο άρα και καλύτερη αφομοίωση

4 ολόκληρους μήνες για επανάληψη στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς της Γ΄ Λυκείου

 

Διαδικασία εγγραφής – Βήματα – Χρονοδιάγραμμα

Ενημέρωση από Σύμβουλο Σπουδών έλιξ σε προγραμματισμένη συνάντηση Ο υποψήφιος μαθητής γράφει θεματικό διαγνωστικό τεστ και τεστ μαθησιακού τύπου πριν την έναρξη των μαθημάτων. Τόσο ο μαθητής όσο και ο καθηγητής λαμβάνουν σχετικό report Γίνονται κατάλληλες ενέργειες για την κάλυψη των αναγκών του νέου μαθητή μας πριν την έναρξη των μαθημάτων Με την ολοκλήρωση της εγγραφής δίνεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα δράσεων & ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα Ιουνίου 2019 – Μαΐου 2020

Έναρξη μαθημάτων:

Έναρξη: 2 Σεπτεμβρίου 2019