Σχολικο ετος:

2017-2018

Αναφερεται σε σπουδες:

 • Ανθρωπιστικές
 • Θετικές
 • Οικονομίας & Πληροφορικής

Στα Έλιξ

Ολοκληρώνουμε την πορεία προς τις πανελλαδικές... ανοίγουμε τον δρόμο στις σπουδές!

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Συγκρότηση ομοιογενών τμημάτων
 • Διαγνωστικά test κατάταξης
 • Test μαθησιακού τύπου
 • Διαγωνίσματα
 • Επαναληπτικές Παρουσιάσεις
 • Οργάνωση Χρόνου σε ατομικά ραντεβού
 • Σεμινάριο για Σχολές και Επαγγέλματα
 • Σεμινάριο για το Μηχανογραφικό

Τμήματα ανά επιστημονικό πεδίο:

Ανθρωπιστικές Σπουδές- 1ο πεδίο

Το βασικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα μαθήματα:

 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Αρχαία
 • Ιστορία Προσανατολισμού
 • Λατινικά

Προαιρετική επιλογή 5ου μαθήματος:

 • Βιολογία Γενικής Παιδείας (για 3ο πεδίο)
 • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (για 4ο πεδίο)

  «Εδώ η πραγματικότητα ξεπερνάει τη φήμη!» Τα αποτελέσματα των μαθητών μας στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών δικαιώνουν κάθε χρόνο τα προγράμματά μας, τους έμπειρους φιλολόγους μας και τη συστηματική και υπεύθυνη οργάνωσή μας.

Θετικές Σπουδές- 2ο πεδίο

Το βασικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα μαθήματα:

 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία

Προαιρετική επιλογή 5ου μαθήματος:

 • Βιολογία Προσανατολισμού (για 3ο πεδίο)
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας (για 4ο πεδίο)

  «Δημιουργήσαμε παράδοση στον τρόπο διδασκαλίας και στον τρόπο μελέτης των Μαθηματικών και της Φυσικής.»

Θετικές Σπουδές- 3ο πεδίο

Το βασικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα μαθήματα:

 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Βιολογία Προσανατολισμού
 • Φυσική
 • Χημεία

Προαιρετική επιλογή 5ου μαθήματος:

 • Μαθηματικά Προσανατολισμού (για 2ο πεδίο)
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας (για 4ο πεδίο)

  «Εδώ η πραγματικότητα επιβεβαιώνει τη φήμη!» Η παράδοσή μας στην εισαγωγή μαθητών στις Ιατρικές Σχολές είναι μεγάλη και επαληθεύεται κάθε χρόνο. Την τελευταία πενταετία 120 μαθητές των φροντιστηρίων μας εισήχθησαν σε Ιατρικές Σχολές. Γι’ αυτό και υποστηρίζουμε ότι το 1ο έτος της Ιατρικής ξεκινάει στα έλιξ!

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής- 5ο πεδίο

Το βασικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα μαθήματα:

 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Μαθηματικά Προσανατολισμού
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 • Πληροφορική

Προαιρετική επιλογή 5ου μαθήματος:

 • Ιστορία Γενικής Παιδείας (για 4ο πεδίο)
 • Βιολογία Γενικής Παιδείας (για 3ο πεδίο)

  «Στα έλιξ οι αυριανοί οικονομολόγοι και οι πληροφορικοί μαθαίνουν καλά Μαθηματικά!» Η παράδοσή μας στον τρόπο διδασκαλίας των Μαθηματικών σε συνδυασμό με τους έμπειρους καθηγητές μας των Οικονομικών και της Πληροφορικής υποστηρίζουν πλήρως τον κάθε υποψήφιο οικονομολόγο ή προγραμματιστή.

Σε όλα τα επιστημονικά πεδία της Γ΄ Λυκείου

 • Καλύπτουμε σε βάθος την ύλη της Γ΄ Λυκείου
 • Ανακεφαλαιώνουμε, όπου χρειάζεται, γνώσεις από ΟΛΟ το Λύκειο
 • Δίνουμε βάρος στην κατανόηση εννοιών
 • Επιλύουμε μεγάλο αριθμό ασκήσεων
 • Εφαρμόζουμε το Σύστημα έλιξ της Γ΄ Λυκείου

Σύστημα έλιξ στη Γ' Λυκείου

 • Έναρξη προγράμματος: 19 Ιουνίου, 17 Αυγούστου 2017
 • Ομοιογενή κλειστά τμήματα
 • Διαγνωστικά τεστ κατάταξης για την εξασφάλιση της ομοιογένειας
 • Test μαθησιακού τύπου
 • Παροχή Βιβλίων Έλιξ για όλα τα μαθήματα που παρακολουθεί ο μαθητής
 • Πλήρης χρήση σχολικών βιβλίων
 • Πρόγραμμα Οργάνωσης Χρόνου: παρουσίαση βασικών αρχών προγράμματος και πέντε ατομικές συναντήσεις με τον Σύμβουλο Οργάνωσης Χρόνου
 • Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων
 • 16 τρίωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων, δηλαδή 48 ώρες γραπτής δοκιμασίας
 • Καθορισμένα τεστ ανά κεφάλαιο σε κάθε μάθημα
 • Διόρθωση – παρουσίαση διαγωνισμάτων: Η διόρθωση των διαγωνισμάτων αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι έμπειροι καθηγητές των έλιξ παρουσιάζουν σε όλο το τμήμα το διαγώνισμα και εξηγούν στον κάθε μαθητή τα λάθη του
 • Επαναληπτικές Παρουσιάσεις- Επισκόπηση της ύλης
 • Πρόγραμμα Μελέτης & Οδηγίες Επανάληψης για τις περιόδους διακοπών (καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα)
 • Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ενημερώνομαι-Αποφασίζω-Σπουδάζω»
 • Σεμινάριο για Μηχανογραφικό Δελτίο – συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου
 • Χρήση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με προσωπικό κωδικό για: – καθημερινή ενημέρωση στις τρέχουσες υποχρεώσεις του μαθητή – εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα
 • Προφορικές Εξετάσεις με επιτροπή, για μαθητές που θα εξεταστούν προφορικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις