Πανελλαδικές Εξετάσεις

2020

Αναφερεται σε σπουδες:

  • Ανθρωπιστικές
  • Θετικές & Υγείας
  • Οικονομίας & Πληροφορικής

Στα Έλιξ

  • Ολοκληρώνουμε την εκπαίδευση των μαθητών!
  • Οι μαθητές μας αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, για τις ανάγκες της επόμενης ημέρας!

Το Πρόγραμμα Σπουδών έλιξ στη Γ΄ Λυκείου

Καλύπτει σε βάθος την ύλη της Γ΄ Λυκείου

Συνδέει και ενοποιεί γνώσεις από ΟΛΟ το Λύκειο

Διαθεματικότητα στη διδασκαλία των μαθημάτων στα έλιξ:

Τα Μαθηματικά της Φυσικής

Η Χημεία της Βιολογίας

Το λεξιλόγιο από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά

Οι Ανθρωπιστικές Σπουδές στα έλιξ - 1ο πεδίο

Οι ανθρωπιστικές σπουδές στα έλιξ αποτελούν αιχμή στη Θεσσαλονίκη και τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν τη φήμη μας.

Τα Βιβλία έλιξ συγγράφονται με βάση την πολυετή εμπειρία μας και τις σύγχρονες ανάγκες των εξετάσεων.

Η διδασκαλία ανανεώνεται και εμπλουτίζεται με σύγχρονες μεθόδους.

Οι Μελέτες που γίνονται στα γλωσσικά μαθήματα και οι Επαναληπτικές Παρουσιάσεις όλων των μαθημάτων έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση των μαθητών και απαντούν με δημιουργικό τρόπο και στις πιο υψηλές απαιτήσεις.

Για όλους αυτούς τους λόγους… Νομική και Ψυχολογία σημαίνει έλιξ!

Οι Θετικές Σπουδές στα έλιξ - 2ο πεδίο

Οι υποψήφιοι των θετικών σπουδών στα έλιξ:

• Έχουν μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στα Μαθηματικά: συνδέεται η ύλη της Β΄ Λυκείου με τη Γ΄ Λυκείου

• Αντιμετωπίζουν ζητήματα υψηλής σημασίας όπως τα Μαθηματικά της Φυσικής

• Αξιοποιούν τα ίδια Βιβλία έλιξ και τους ίδιους καθηγητές Φυσικής, Χημείας και Έκθεσης που εκπαιδεύουν τα υψηλόβαθμα τμήματα Ιατρικής.

Οι Σπουδές Υγείας στα έλιξ - 3ο πεδίο

Για τις επιτυχίες μας στις Ιατρικές Σχολές η φήμη μας είναι πανελλαδική και επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο!

Τα Βιβλία έλιξ και το εκπαιδευτικό υλικό σε Φυσική, Χημεία, Βιολογία και ΝΕ Γλώσσα και οι αντίστοιχοι έμπειροι σε υψηλόβαθμα τμήματα Ιατρικής καθηγητές, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία!

Οι Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής στα έλιξ - 4ο πεδίο

Οι υποψήφιοι των σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής στα έλιξ:

• Αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά με μεγάλη επιμέλεια. Τα Βιβλία έλιξ και οι έμπειροι μαθηματικοί μας στοχεύουν αφενός στην ολοκληρωμένη διδασκαλία της ύλης της Γ’ Λυκείου και αφετέρου στην κάλυψη των όποιων κενών από τα προηγούμενα έτη.

• Οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) και η Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) διδάσκονται από εξειδικευμένους και έμπειρους καθηγητές, που καλύπτουν την ύλη από την αρχή ως το τέλος. 

Διαδικασία εγγραφής για μαθητές Γ’ Λυκείου

➔ Ενημέρωση από Σύμβουλο Σπουδών έλιξ σε προγραμματισμένη συνάντηση

➔ Ο υποψήφιος μαθητής γράφει θεματικό διαγνωστικό τεστ και τεστ μαθησιακό τύπου πριν την έναρξη των μαθημάτων. Τόσο ο μαθητής όσο και ο καθηγητής λαμβάνουν σχετικό report

➔ Γίνονται κατάλληλες ενέργειες για την κάλυψη τυχόν κενών / αναγκών του νέου μαθητή μας πριν την έναρξη των μαθημάτων

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής δίνεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα δράσεων & ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα Ιουνίου 2019 – Ιουνίου 2020

Έναρξη και λήξη μαθημάτων

Έναρξη: 17 Ιουνίου 2019 & 26 Αυγούστου 2019

Λήξη: Με τη λήξη του σχολικού έτους