Η πρόοδος του μαθητή στα έλιξ

Στα έλιξ, με την υποστήριξη μιας σειράς εργαλείων και συστημάτων, παρακολουθούμε και ενισχύουμε την πρόοδο του κάθε μαθητή ξεχωριστά και βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία τόσο μαζί του, όσο και με τους γονείς του.


Ποια συστήματα έλιξ βελτιώνουν την πρόοδο του κάθε μαθητή;

➔ Εβδομαδιαία εξέταση στο κάθε μάθημα (προφορική ή γραπτή)

➔ Διαγωνίσματα προσομοίωσης (4 κύκλοι διαγωνισμάτων)

➔ Προγραμματισμένα τεστ εντός τάξης σε μικρές ενότητες ύλης

➔ Καθήκοντα- εργασίες για το σπίτι σε όλα τα μαθήματα και σε εβδομαδιαία βάση

➔ Follow up στην παράδοση εργασιών και sms υπενθύμισης

➔ Ηλεκτρονικά κουίζ: δυνατότητα εξάσκησης των μαθητών σε μικρή ύλη από το σπίτι / άμεση διόρθωση

➔ Study B4 exams: μελέτη στο φροντιστήριο με την καθοδήγηση καθηγητή