Ψηφιακά Συστήματα

  • 15 χρόνια ψηφιακής κουλτούρας
  • Μόνιμος εσωτερικός συνεργάτης διαχείρισης ψηφιακών συστημάτων (IT manager)
  • 9 χρόνια εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε Έλληνες του Εξωτερικού
  • Από τον Μάρτιο 2020 όλα τα μαθήματα και τα Εκπαιδευτικά Συστήματα μας γίνονται και ψηφιακά!
analysing

για
μαθητές

για
γονείς

για
καθηγητές

για
τη Διοίκηση

για
τους Συμβούλους

Προσωποποιημένη πρόσβαση σε πληροφορίες που τους αφορούν!