Ιστορίες Επιτυχίας

Ιστορίες Επιτυχίας από τους μαθητές των έλιξ

Μακάρι να μπορούσαμε να γράψουμε τα success stories όλων των μαθητών μας…
Εμείς σας παραθέτουμε μερικές ιστορίες επιτυχίας με τις οποίες μπορούν να ταυτιστούν πολλοί μαθητές των έλιξ!

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας!

Ιστορίες Επιτυχίας 2022

Ιστορίες Επιτυχίας 2021

Ιστορίες Επιτυχίας 2020

Ιστορίες Επιτυχίας 2019

Ιστορίες Επιτυχίας από τους γονείς των έλιξ

Γονείς κάθε χρόνο εμπιστεύονται τα έλιξ και επενδύουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους και το μέλλον τους.
Από την πλευρά μας, προσπαθούμε να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών τους.

Ευχαριστούμε τους γονείς όλων των μαθητών μας για την εμπιστοσύνη!