Συνεντεύξεις & Video

έλιξ | Αριστούχοι 2021

έλιξ | Αριστούχοι 2021

έλιξ | Αριστούχοι 2021

Οι μαθητές των φροντιστηρίων έλιξ μιλάνε για εμάς

Ιστορίες Επιτυχίας | Θωμάς

Ιστορίες Επιτυχίας | Μαρία & Διαμαντής

Ιστορίες Επιτυχίας | Δημήτρης

Ιστορίες Επιτυχίας | Έφη

Ιστορίες Επιτυχίας | Κωνσταντίνος

Οδυσσέας Κόνιαρης | Αριστούχος Μαθητής μας στο Open

Νούσιος Τάσος | Νομική Θεσσαλονίκης

Εύα Κωνσταντινίδου | Ιατρική Ιωαννίνων

Ειρήνη Σαροπούλου | Φαρμακευτική Θεσσαλονίκης

Βασίλης Καρολίδης | Ιατρική Θεσσαλονίκης

Μαρίνα Χατζηαγοράκη | Φαρμακευτική Θεσσαλονίκης