Συνεντεύξεις μαθητών

Νούσιος Τάσος | Νομική Θεσσαλονίκης

Εύα Κωνσταντινίδου | Ιατρική Ιωαννίνων

Ειρήνη Σαροπούλου | Φαρμακευτική Θεσσαλονίκης

Βασίλης Καρολίδης | Ιατρική Θεσσαλονίκης

Μαρίνα Χατζηαγοράκη | Φαρμακευτική Θεσσαλονίκης

MAZI… πάντα ΑΣΦΑΛΕΙΣ! Δράσεις των έλιξ εν μέσω Πανδημίας Δείτε εδώ
+