Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων Ομογενών

  • Έτος Εξετάσεων

  • Ομάδα Προσανατολισμού

ΧΗΜΕΙΑ 2022
( Θετικές Σπουδές )
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2022
( Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής )
ΑΟΘ 2022
( Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής )
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2022
( Ανθρωπιστικές Σπουδές )
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2022
( Θετικές Σπουδές )
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2022
( Ανθρωπιστικές Σπουδές )
ΙΣΤΟΡΙΑ 2022
( Ανθρωπιστικές Σπουδές )
ΦΥΣΙΚΗ 2022
( Θετικές Σπουδές )
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2022
( Σπουδές Υγείας )
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2022
( Ανθρωπιστικές Σπουδές )
ΦΥΣΙΚΗ 2021
( Θετικές Σπουδές )
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2021
( Θετικές Σπουδές )
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2021
( Ανθρωπιστικές Σπουδές )
ΙΣΤΟΡΙΑ 2021
( Ανθρωπιστικές Σπουδές )
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2021
( Ανθρωπιστικές Σπουδές )
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2021
( Σπουδές Υγείας )
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2021
( Ανθρωπιστικές Σπουδές )
ΑΕΠΠ 2021
( Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής )
ΑΟΘ 2021
( Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής )
ΧΗΜΕΙΑ 2021
( Θετικές Σπουδές )