Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων Ομογενών

  • Έτος Εξετάσεων

  • Ομάδα Προσανατολισμού

ΦΥΣΙΚΗ 2020 – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Σπουδές Υγείας )
ΦΥΣΙΚΗ 2020 – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Σπουδές Υγείας )
ΧΗΜΕΙΑ 2020 – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Σπουδές Υγείας )
ΧΗΜΕΙΑ 2020 – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Σπουδές Υγείας )
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2020 – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής )
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2020 – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής )
ΧΗΜΕΙΑ 2020 – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Θετικές Σπουδές )
ΧΗΜΕΙΑ 2020 – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Θετικές Σπουδές )
ΦΥΣΙΚΗ 2020 – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Θετικές Σπουδές )
ΦΥΣΙΚΗ 2020 – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Θετικές Σπουδές )
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2020 – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Θετικές Σπουδές )
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2020 – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Θετικές Σπουδές )
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2020 – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Ανθρωπιστικές Σπουδές )
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2020 – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Ανθρωπιστικές Σπουδές )
ΙΣΤΟΡΙΑ 2020 – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Ανθρωπιστικές Σπουδές )
ΙΣΤΟΡΙΑ 2020 – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Ανθρωπιστικές Σπουδές )
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2020 – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Γενική Παιδεία )
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2020 – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Σπουδές Υγείας )
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2020 – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Ανθρωπιστικές Σπουδές )
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2020 – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Ανθρωπιστικές Σπουδές )
MAZI… πάντα ΑΣΦΑΛΕΙΣ! Δράσεις των έλιξ εν μέσω Πανδημίας Δείτε εδώ
+