Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

  • Έτος Εξετάσεων

  • Ομάδα Προσανατολισμού

ΑΟΘ 2020 – ΝΕΟ
( Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής )
ΧΗΜΕΙΑ 2020 – ΝΕΟ
( Σπουδές Υγείας )
ΧΗΜΕΙΑ 2020 – ΝΕΟ
( Θετικές Σπουδές )
ΑΟΘ 2020 – ΠΑΛΑΙΟ
( Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής )
ΙΣΤΟΡΙΑ 2020 – NEO
( Ανθρωπιστικές Σπουδές )
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2020 – ΝΕΟ
( Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής )
ΙΣΤΟΡΙΑ 2020 – ΠΑΛΑΙΟ
( Ανθρωπιστικές Σπουδές )
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2020 – ΠΑΛΑΙΟ
( Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής )
ΦΥΣΙΚΗ 2020 – ΝΕΟ
( Σπουδές Υγείας )
ΦΥΣΙΚΗ 2020 – ΝΕΟ
( Θετικές Σπουδές )
ΦΥΣΙΚΗ 2020 – ΠΑΛΑΙΟ
( Σπουδές Υγείας )
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2020 – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Ανθρωπιστικές Σπουδές )
ΦΥΣΙΚΗ 2020 – ΠΑΛΑΙΟ
( Θετικές Σπουδές )
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2020 – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Σπουδές Υγείας )
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2020 – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
( Σπουδές Υγείας )
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2020 – ΠΑΛΑΙΟ
( Γενική Παιδεία )
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2020
( Ανθρωπιστικές Σπουδές )
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2020 – ΝΕΟ
( Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής )
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2020 – ΝΕΟ
( Θετικές Σπουδές )
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2020 – NEO
( Ανθρωπιστικές Σπουδές )