Οργάνωση Χρόνου

Το πρόγραμμα Οργάνωσης Χρόνου βασίζεται στις αρχές της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής και υλοποιείται στα έλιξ από έμπειρους ψυχολόγους και εκπαιδευμένους συμβούλους.

Η Οργάνωση Χρόνου στηρίζει τους μαθητές στην ανάπτυξη πετυχημένων στρατηγικών μελέτης και τους παρέχει πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας και τη μεγιστοποίηση της συγκέντρωσης.

Μέσω της Οργάνωσης Χρόνου οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες χρήσιμες τόσο για την επίτευξη των στόχων τους στο Ενιαίο Λύκειο, όσο και για τη μετέπειτα ζωή τους.

Τι κάνουμε στην Οργάνωση Χρόνου;

♦ Υπολογίζουμε τον χρόνο

♦ Ορίζουμε προτεραιότητες

♦ Εφαρμόζουμε σχέδιο

♦ Δημιουργούμε κουλτούρα στη διαχείριση project

♦ Έχουν εκπαιδευτεί 5.600 μαθητές

♦ Έχουν πραγματοποιηθεί 140 ομαδικά σεμινάρια και 26.000 ατομικά ραντεβού

♦ Η Οργάνωση Χρόνου εφαρμόζεται με συνέπεια εδώ και 13 χρόνια, μόνο στα έλιξ!