Αφήστε κενό το βαθμό στο μάθημα που δεν εξεταστήκατε

Μόρια