Διαγωνισμός Υποτροφιών για μαθητές Β’ Λυκείου

18 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Β´ ΛΥΚΕΙΟΥ 2018 – 19

Η ανακήρυξη των επιτυχόντων υποτρόφων θα γίνει με αποσφράγιση των γραπτών ενώπιον επιτροπής γονέων την

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

στο αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Λίγα λόγια για την Αριστεία

Οι υποτροφίες που προσφέρουν τα έλιξ μέσω διαγωνισμού υποκινούν την επιθυμία των μαθητών για διάκριση, ενισχύουν τις ικανότητές τους σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα επιβραβεύουν και ενθαρρύνουν τις υψηλές επιδόσεις τους.


Η διαδικασία του Διαγωνισμού

Οι μαθητές μπορούν να διαγωνιστούν σε ένα από τους παρακάτω συνδυασμούς μαθημάτων, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που θα επιλέξουν:

Αρχαία & Νεοελληνική Γλώσσα

ή

Μαθηματικά & Νεοελληνική Γλώσσα

ή

Φυσική & Νεοελληνική Γλώσσα

Εξεταστέα Ύλη

Η ύλη των μαθημάτων του διαγωνισμού καθορίζεται από τα έλιξ και περιλαμβάνει ύλη της Α’ Λυκείου, όπως αυτή έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Προσομοίωση του Διαγωνισμού
Για όσους μαθητές το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην Προσομοίωση προκειμένου να εξοικειωθούν με τον τρόπο της εξέτασης.

➔Η Προσομοίωση θα γίνει το Σάββατο 26 Μαΐου 2018.

Η συμμετοχή στην Προσομοίωση είναι προαιρετική.


Θέματα Διαγωνισμού Προηγούμενων Ετών (past papers)

Ο μαθητής μπορεί να βρει στην ιστοσελίδα μας θέματα του διαγωνισμού προηγούμενων ετών εδώ.

Επειδή η συμμετοχή σε διαγωνισμούς δείχνει δύναμη και ισχυρή προσωπικότητα:

• στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό τα έλιξ δίνουν βεβαίωση συμμετοχής
• στους υποτρόφους τα έλιξ δίνουν βεβαίωση συμμετοχής και λήψης υποτροφίας

➔ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018


Η διαδικασία που ακολουθείται προσομοιάζει με αυτή των Πανελλαδικών Εξετάσεων: τα ονόματα των μαθητών καλύπτονται με ειδικό αυτοκόλλητο από τους επιτηρητές και στη συνέχεια παραδίδονται για διόρθωση και βαθμολόγηση.

Η ανακήρυξη των επιτυχόντων υποτρόφων θα γίνει με αποσφράγιση των γραπτών ενώπιον επιτροπής γονέων την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018.

Δήλωση Συμμετοχής

στη Γραμματεία των έλιξ μέχρι την Τετάρτη 20 Ιουνίου από τον μαθητή ή τον γονέα με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από τα έλιξ για το αναλυτικό πρόγραμμα και τη διαδικασία:
• της προσομοίωσης του διαγωνισμού
• της εξεταστέας ύλης του διαγωνισμού
• του διαγωνισμού των υποτροφιών
• της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων