Θέματα διαγωνισμών υποτροφιών έλιξ προηγούμενων ετών

Ο διαγωνισμός υποτροφιών έλιξ αφορά μαθητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στην Α΄ Λυκείου και θα παρακολουθήσουν την προσεχή χρονιά τη Β΄ Λυκείου.

Επιλέγοντας από τα παρακάτω links θα κατεβάσετε τα θέματα και τις λύσεις διαγωνισμών υποτροφιών έλιξ προηγούμενων ετών